dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5932075 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Artykuły: Olejów
Żołnierze I wojny światowej pochowani w Olejowie
88 znanych z imienia i nazwiska żołnierzy i robotników cywilnych armii austro-węgierskiej, którzy zginęli w walce lub zmarli od ran i chorób w Olejowie i zostali tutaj pochowani.

Żołnierze Wielkiej Wojny z Olejowa
Polegli, ranni i wzięci do niewoli mieszkańcy Olejowa - żołnierze armii austriackiej. 106 nazwisk.

"Ulice" Olejowa 1939 - 1945
Spis tzw. ulic - Olejowa wg stanu 1939 - 1945?

19-wieczni Olejowianie
Dziewiętnastowieczni Olejowianie, Polacy i Ukraińcy, odszukani w starych dokumentach. Wersja na dzień 27 maja 2007, obejmująca dane z lat 1850-1862.

Dawny Olejów - żebracy
Dziś temat tabu, a w XIX wieku - smutna codzienność. Najbiedniejsi z biednych, mieszkańcy Olejowa i kilku innych wiosek. Żyjący w czasach, gdy nie było emerytur, rent, ubezpieczeń społecznych. Dotknięci starością lub kalectwem, pozbawieni pomocy rodzin - musieli żebrać, żeby przeżyć. Ich smutny los był także częścią historii naszych przodków.

Dawny Olejów - pan mandator
"Płatny i zawisły od dziedzica, podległy władzy obwodowej, a przełożony nad chłopem i Żydem, upadał pod brzemieniem potrójnych obowiązków. Musiał, po pierwsze, dogadzać każdemu kaprysowi, każdemu zachceniu dziedzica, po wtóre, mydlić ustawicznie oczy władzy, a po trzecie, skubać, co się dało, chłopa i Żyda; a najczęściej wszystkie te trzy obowiązki spływały się naraz."

Działki i grunty olejowskie w metrykach franciszkańskich cz.1
Numery działek od 1 do 630

Działki i grunty olejowskie w metrykach franciszkańskich cz.2
Numery działek od 631 do 1205

Działki i grunty olejowskie w metrykach franciszkańskich cz.3
Numery działek od 1206 do 1698

Działki i grunty olejowskie w metrykach józefińskich część 1
Numery działek od 1 do 1023

Działki i grunty olejowskie w metrykach józefińskich część 2
Numery działek od 1024 do 1644

Emigracja z Olejowa
Emigracja przedwojenna i wojenna z Olejowa.

Epidemia cholery w roku 1855 w okolicach Olejowa
Pierwsza odnotowana ofiara, mieszkanka Olejowa, zmarła 30 lipca 1855 - i zapewne zaraziła sie niedługo wcześniej. Zgony trwały przez cały sierpień, a w początkach września choroba wygasła.

Imiona ochrzczonych dzieci w parafii gr.-kat. Olejów cz.1 - Chłopcy
Dane z lat 1835-1865 z ksiąg parafii greckokatolickiej Olejów wraz z filią w Białokiernicy

Imiona ochrzczonych dzieci w parafii gr.-kat. Olejów cz.2 - Dziewczęta
Dane z lat 1835-1865 z ksiąg parafii greckokatolickiej Olejów wraz z filią w Białokiernicy

Imiona ochrzczonych dzieci w parafii rz.-kat. Olejów cz.1 - Chłopcy
Dane z lat 1850-1865 z ksiąg parafii rzymskokatolickiej Olejów

Imiona ochrzczonych dzieci w parafii rz.-kat. Olejów cz.2 - Dziewczęta
Dane z lat 1850-1865 z ksiąg parafii rzymskokatolickiej Olejów

Inseraty Olejowian w starych gazetach cz.1
Drobne ogłoszenia prasowe, zamieszczane przez mieszkańców Olejowa. W niniejszym zbiorze 10 inseratów z lat 1874-1939.

Inseraty Olejowian w starych gazetach cz.2
Drobne ogłoszenia prasowe, zamieszczane przez mieszkańców Olejowa. W niniejszym zbiorze 13 inseratów z lat 1864-1918.

Kaleki tokarz z Olejowa 1877
Rycina z 1877 r., przedstawiająca kalekiego Olejowianina przy tokarce własnej konstrukcji.

Kapłani grecko-katoliccy z Olejowa i okolic
Odnalezieni w starych księgach kościelnych parafii rzymsko-katolickiej w Olejowie i galicyjskich schematyzmach

Kościół w Olejowie
Historia kościoła i parafii rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła w Olejowie. Wyposażenie wnętrza.

Krzewiciele oświaty z Olejowa cz.1
O olejowskim oddziale Galicyjskiego Towarzystwa Pszczelno-Ogrodniczego

Krzewiciele oświaty z Olejowa cz.2
Z uwagi, że w miesiącach letnich rodzice potrzebując dzieci do paszenia bydła, żądają, aby się nauka w szkole ludowej w 5 godzinach południowych odbywała; ks. Drozdowski podał tę kwestię pod dyskusję Kółka, które po długich rozprawach większością głosów wyraziło zdanie, że upał w godzinach południowych nie dozwala dzieciom paszeniem bydła znużonym, korzystać należycie z nauki, i że Rada szkolna miejscowa, załatwić powinna tę kwestia z zastosowaniem okoliczności lokalnych do przepisów prawnych i z uwzględnieniem korzyści dziatwy szkolnej.

Krzewiciele oświaty z Olejowa cz.3
O godzinie 11tej przed południem rozpoczęła się uroczystość w kościele mszą śpiewaną według obrządku greckiego przez ks. Szydłowskiego, nauczyciela ludowego z Łopuszan, z towarzyszeniem chóru złożonego z samych nauczycieli ludowych w obecności dziatek z 3 szkół ludowych. Po nabożeństwie ustawione przed plebanią w półkole dziatki zaśpiewały ks. solenizantowi "Mnohaja lita"; dwoje dziatek złożyło mu ustne i pisemne życzenia w imieniu wszystkich, a uczennice olejowskie wręczyły mu na wiązanie wyhaftowaną własną ręką komżę.

List księdza Piotra Strzeszkowskiego 1900
List Jaśnie Wielmożnej Pani Hrabiny otrzymałem na drodze jadąc do Manajowa do szkoły; a dowiedziawszy się, że JWielmożni Państwo Cieńscy są w Olejowie; wstąpiłem do dworu, aby Im złożyć moje uszanowanie i przez nich wypowiedzieć moje zdanie co do parafii załozieckiej...

List ostatniego olejowskiego proboszcza
Powojenny list księdza proboszcza Mieczysława Moryla do kurii arcybiskupiej w Lubaczowie, opisujący okoliczności opuszczenia parafii i losy olejowskich sprzętów kościelnych

Listy z Olejowa w języku niemieckim cz.1
Wiosną 2018 roku udało się pozyskać duży zbiór pamiątek po saskim żołnierzu z I wojny światowej. Plutonowy (Unteroffizier) Hans Barchmann z Lipska służył przy sztabie niemieckiej 92. dywizji piechoty. Wojenny los rzucił go do Olejowa i Białokiernicy.

Najstarsze dzieje Olejowa
Najstarsze zachowane wzmianki o Olejowie i właścicielach dóbr olejowskich.

Niemieckie Tygrysy pod Olejowem marzec 1944
Walki niemieckiego 507. ciężkiego batalionu pancernego w rejonie Olejowa, Harbuzowa, Hukałowiec, Łopuszan i Trościańca Wielkiego.

Okolice dworu w Olejowie
Okolice dworu możemy Wam przedstawić na pięknych fotografiach lotniczych z czasów II wojny światowej. Wykonali je lotnicy niemieckiej Luftwaffe w maju i czerwcu 1944 roku. W niespełna rok później negatywy zostały zdobyte przez armię amerykańską.

Olejowianie w sądach cz.1
Nazwiska: Bezpalko, Bil, Borzemski, Charap, Derech, Drozda, Eiberg, Kosar, Kowal, Kulinka, Miaskowski, Preiss, Zdorowega.

Olejowianie w sądach cz.2
Nazwiska: Kunicz, Szczepkowski, Budnik, Lewandowska, Drozdowska, Korol, Najzarek, Sęk, Żak, Marczaj, Mandziuk, Zwoliński, Olejnik, Kałuszka

Olejowianie w sądach cz.3
Nazwiska: Boratyn, Drozda, Gać, Krokowski, Radom, Robak, Wodecki, Wolf

Olejowianie z roku 1842
Mieszkańcy Olejowa ze starych ksiąg kościelnych parafii Jezierna z roku 1842.

Olejowscy księża rzymskokatoliccy
Kapłani ze świątyni olejowskiej, odnalezieni w starych dokumentach. Uaktualnione luty 2014.

Olejowska "Nasza Klasa"
Dzieci, które po wakacjach 1939 roku miały pójść do II klasy w szkole podstawowej w Olejowie. Strony z oryginalnego szkolnego dziennika.

Olejowskie legendy i podania ludowe
Osiem opowieści przechowanych w pamięci współczesnych ukraińskich mieszkańców Olejowa

Olejowskie nazwy własne i obiekty z lat 1788 - 1821
Nazwy pól, wzgórz i lasów. Różne obiekty - jak budynki dworskie, cmentarze, krzyże przydrożne. Odnalezione w tzw. metrykach józefińskich i franciszkańskich dla wioski Olejów.

Olejów na starych pocztówkach
Pocztówki z Olejowa to dzisiaj rarytas. Rzadko się trafiają, bo też i nie wydawano ich w zbyt wielkim nakładzie.

Olejów przed wojną
Przedwojenny Olejów ze wspomnień

Olejów w powstaniu styczniowym 1863
Materiały o nieudanej wyprawie wołyńskiej na przełomie czerwca i lipca 1863 r.

Olejów w starych gazetach
Wzmianki o Olejowie odnalezione w artykułach ze starych gazet. Uaktualnione 13 stycznia 2010 r.

Olejów w starych księgach adresowych i skorowidzach
Informacje o Olejowie przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1912 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933.

Olejów w starych przewodnikach
Informacje o Olejowie z przedwojennych przewodników turystycznych

Olejów w statystykach okręgu złoczowskiego
Informacje o Olejowie z książki Rys geograficzno-statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego

opis Olejowa z roku 1886
ze "Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich"

Panoramy z widokami Olejowa cz.1
Zmontowane z nadesłanych współczesnych zdjęć panoramy pięknych okolic Olejowa.

Panoramy z widokami Olejowa cz.2
Drugi zbiór panoram - tym razem piękne olejowskie widoki z 2009 roku, zmontowane ze zdjęć Pana Eugeniusza Drozdowskiego - z opisami autora.

Plan zagród Olejowa z 1830 roku
Przedstawiamy Czytelnikom unikalny materiał historyczny. Dawne zagrody olejowskie, na starej mapie katastralnej, tak zwanej "wiedence", z 1830 roku.

Poczta w Olejowie za czasów austriackich.
Urząd pocztowy w Olejowie został zaprowadzony z dniem 10 czerwca 1872 roku przez c. k. Dyrekcję Poczt we Lwowie. Listy były odbierane dwa razy dziennie przez konnych posłańców, kursujących na trasie Załoźce - Zborów. W czerwcu 1897 roku poczta olejowska została podłączona do telegrafu, a przed 1912 rokiem pojawiła się na niej kolejna nowinka techniczna - telefon.

Podpisy dzieci z Olejowa - 1926 rok
Indeks nazwisk 96 dzieci z Olejowa z 1926 roku, które podpisały się na Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Dzięki naszej bazie danych, wiele z tych dzieci mogliśmy rozpoznać i uzupełnić informacje o nich.

Policjanci z Olejowa 1919-1939
Ten artykuł poświęcamy pamięci polskich policjantów z olejowskiego posterunku.

Posiadacze gruntów w metrykach franciszkańskich - cz.1
Własność pańska, własność cerkiewna, gospodarze - nazwiska od Bednarzów do Kosiński

Posiadacze gruntów w metrykach franciszkańskich - cz.2
Gospodarze - nazwiska od Kowalów do Procyk

Posiadacze gruntów w metrykach franciszkańskich - cz.3
Gospodarze - nazwiska od Radom do Zwarycz, własność wspólna i nieużytki

Posiadacze olejowskich gruntów w metrykach józefińskich - cz.1
Własność pańska, własność cerkiewna, gospodarze - nazwiska od Andrzejkowy do Niemielowski

Posiadacze olejowskich gruntów w metrykach józefińskich - cz.2
Gospodarze - nazwiska od Ogrodnik do Zwarycz, własność wspólna i nieużytki

Protesty w olejowskim okręgu wyborczym w 1848 r.
Korespondencja z czerwca 1848 roku miedzy radą Ruską dekanatu Zborowskiego a wicegubernatorem Galicji Agenorem hr. Gołuchowskim.

Regimentarz Stefan Błędowski - fundator olejowskich kościołów
W latach 40-tych (i być może 50-tych) XVIII wieku dzierżawił od Radziwiłłów klucz olejowski. Jako fundator przyczynił się do budowy dwóch olejowskich świątyń. W roku 1741 olejowskiej cerkwi grecko-katolickiej pod wezwaniem Świętego Mikołaja. W roku 1748 kościoła rzymsko-katolickiego pod wezwaniem Świętego Michała.

Rewizje w Zloczowskiem (w tym w Olejowie i Manajowie) 1863
Gęsto po wsiach przechodzące patrole wojskowe pytają się wójtów, czy nie ma obcych ludzi we dworze lub składów broni, amunicji i przyborów. Ludzie, należący do szumowin naszych gmin wiejskich, zachęceni nadzieją nagrody, zarzucają też te świeżo w życie wprowadzone władze wojskowo-policyjne masą najdziwaczniejszych, na chybił trafił robionych denuncjacyj...

Rzemieślnicy, handlowcy, akuszerki i urzędnicy z Olejowa
Lista osób zestawiona ze starych ksiąg kościelnych, książek adresowych i innych źródeł

Sarny księdza proboszcza Drozdowskiego
Proboszcz w moim majątku wychowywał trzy sarny, do roku trzymały się obejścia, później biegały po łanach i chodziły do lasu, widocznie niewola bez tyranii była im miłą, chętnie brały podawane im przysmaczki, i nocowały w oborze...

Spis domów w Olejowie w 1927 roku
318 budynków i 686 mieszkańców

Spis mieszkańców Olejowa w 1927 roku - część 1
nazwiska od Antoszczyszyn do Kuzik

Spis mieszkańców Olejowa w 1927 roku - część 2
nazwiska od Leiner do Żuk

Spis Olejowian ok. 1939-1943
Alfabetyczny spis Olejowian do szkicu zagród wg stanu z lat 1939/1945, z pamięci Katarzyny Dajczak zd. Tomczyszyn (Fabiankowa) i jej brata Antoniego;)

Spis olejowskich gospodarzy z 1788 roku
Na podstawie tzw. metryk józefińskich, nazwiska w układzie alfabetycznym.

Spis olejowskich gospodarzy z 1821 roku
Na podstawie tzw. metryk franciszkańskich, nazwiska w układzie alfabetycznym.

Spis zagród w Olejowie w 1788 roku
Na podstawie tzw. metryk józefińskich, układ według numerów domów.

Spis zagród w Olejowie w 1821 roku
Na podstawie tzw. metryk franciszkańskich, układ według numerów domów.

Stara wersja szkicu zagród Olejowa ok. 1939-1945
Roboczy szkic zagród Olejowa i spis mieszkańców wg stanu z lat 1939/1945, odtworzony w latach 1996 -2000 z pamięci Katarzyny Dajczak zd. Tomczyszyn ("Fabiankowa") i jej brata Antoniego.

Statystyki zgonów w Olejowie latach 1850-1865
Zestawienie danych z rzymskokatolickich ksiąg kościelnych z lat 1850-1857 i 1859-1865 dla wioski Olejów.

Statystyki zgonów w parafii Olejów w latach 1850-1865
Zestawienie danych z rzymskokatolickich ksiąg kościelnych z lat 1850-1857 i 1859-1865 dla całej parafii Olejów.

Szkic zagród Olejowa ok. 1939-1943
Szkic zagród Olejowa i spis mieszkańców wg stanu z lat 1939/1945, odtworzony w latach 1996 -2000 z pamięci Katarzyny Dajczak zd. Tomczyszyn (Fabiankowa) i jej brata Antoniego, a w roku 2008 rozrysowany ponownie w oparciu o przedwojenne mapy topograficzne.

Szkoła w Olejowie
Szkoła i nauczyciele w Olejowie w latach 1826-1940

Szkoła w Olejowie - o założeniu
Udowodnioną temi ofiarami pożyteczną troskliwość o poparcie oświaty między ludem podaje niniejszem c. k. Namiestnictwo z zasłużonem uznaniem do wiadomości powszechnej.

Walki w Olejowie 2 lipca 1941
Artykuł z niemieckiej gazety o podoficerze, odznaczonym Krzyżem Rycerskim za walki w Olejowie.

Walki z Tatarami w okolicach Olejowa i Załoziec w końcu XVII w.
Ze Złoczowa wiadomość przychodzi, ze w ten poniedziałek koło Załoziec, Olejowa sześć murzów ze dwoma tysięcy ordy grasowali, o których że wiedziano mało co, szkody w ludziach i bydłach uczynili. Pod Olejowem nadworna jmści chorągiew torhak jeden gromiła i wzięto żywcem dziesiąciu, którzy referunt, że tyle tej ordy było.

Wspomnienia olejowskiego nastolatka
Pomordowani z Olejowa. Spisane z rozmowy z Antonim Tomczyszynem synem Jana. Sierpień 2007.

Zakładnicy galicyjscy
Losy zakładników z Galicji (w tym czterech Olejowian, z hrabią Wodzickim) aresztowanych przez Rosjan w roku 1915.

Zdjęcia z I wojny światowej - Olejów cz.1
Olejowski pałac i jego najbliższe otoczenie. 7 zdjęć.

Zdjęcia z I wojny światowej - Olejów cz.2
Różne widoki Olejowa. 6 zdjęć.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020