dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5932068 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Artykuły: Załoźce powiat Zborów
Żołnierze Wielkiej Wojny z Załoziec
Polegli, ranni i wzięci do niewoli mieszkańcy Załoziec - żołnierze armii austriackiej. 131 nazwisk.

* archiwalia - Załoźce księga ślubów
Uaktualnione 10.12.2012

* archiwalia - Załoźce księga urodzeń
Uaktualnione 10.12.2012

* archiwalia - Załoźce księga zgonów
Uaktualnione 10.12.2012

'Załoźce' o. Sadoka Barącza cz.1
Część pierwsza broszurki dominikanina z Podkamienia, ojca Sadoka Barącza, o Załoźcach. Dzieje miasta.

'Załoźce' o. Sadoka Barącza cz.3
Część trzecia broszurki dominikanina z Podkamienia, ojca Sadoka Barącza, o Załoźcach. Fundatorzy i zapisy na rzecz kościoła.

'Załoźce' o. Sadoka Barącza cz.4
Część czwarta i ostatnia broszurki dominikanina z Podkamienia, ojca Sadoka Barącza, o Załoźcach. Załozieccy kapłani.

"Nad Seredem" - felieton Andrzeja Niemojewskiego z 1888 roku
Miasto Seredu, Załośce, na czarnych torfiskach stojące, przedstawia oryginalny widok w porze deszczowej. Jest to Hades błota, potop mułu. W Radziechowie utopiła się krowa na środku rynku. Trwożni o swe życie mieszkańcy powbijali pale, skakunami zwane, i po tych pniakach ratuje człowiek duszę swoją, w ulewie...

"Załoźce" Sadoka Barącza cz.2
Część druga broszurki dominikanina z Podkamienia, ojca Sadoka Barącza, o Załoźcach. Historia kościoła w Załoźcach.

Świętokradztwo 1877
Właśnie dowiaduję się, że w nocy z dnia 5. na 6. b. m. zostały w Załoźcach wszystkie figury z wyjątkiem figury św. Mikołaja przez złoczyńców zniszczone i zniesione. Popłoch i przerażenie między mieszczaństwem i ludnością żydowską ogromne...

1870: Czytelnia ludowa w Załoźcach
Listy księdza wikariusza z Załoziec cz.5.

1870: Misje w Załoźcach
Listy księdza wikariusza z Załoziec cz.4.

1870: Sroga zima 1869/1870 w okolicach Załoziec
Listy księdza wikariusza z Załoziec cz.2.

Barbarzyńskie niszczenie pamiątek przeszłości
Jak załozieccy budowlańcy obchodzili się z zabytkami archeologicznymi (artykuł z roku 1936)

C. k. urzędnicy w Załoźcach
C.k. sąd powiatowy i inne urzędy w Załoźcach, odnalezione w galicyjskich schematyzmach.

Gorszące zajście 1882
Wskutek tego wypadku stają dziś przed kratkami sądu oskarżeni: djak Jan Łotocki (indywiduum nader szpetnej powierzchowności, łysy, kucego wzrostu i fizjonomji złośliwej) - także syn jego Ignacy, niemniej gospodarze załozieccy: Łukasz i Józef Łobaje, Grzegorz Bobrecki, Wasyl Pichowicz, Marek Skorobohaty, Jan Burawa, Danyło, Jan i Sobek Fedorowicze, Filip Stachów, Stefan Łomikowski, Jan Gliwa, Wasyl Łakocki, Andruch Karp, nakoniec trzy baby: Marjanna Łobojowa, Tekla Romaniszyn i Barbara Karpowiczowa o zbrodnię gwałtu publicznego z §. 98 lit. b. popełnionego...

Historia zamku w Załoźcach
Historia zamku w Załoźcach z przedwojennej książki o zabytkach województwa tarnopolskiego.

Inseraty mieszkańców Załoziec w starych gazetach cz.1
14 drobnych ogłoszeń prasowych z lat 1885-1901

Inseraty mieszkańców Załoziec w starych gazetach cz.2
13 drobnych ogłoszeń prasowych z lat 1902-1928

Kataklizm pogodowy w Załoźcach latem 1883 roku
Dużo budynków poznosiła i porozrywała burza. Bydła poginęło dużo od gradu, lub potopiła woda. Warstwa spadłego gradu wynosiła przeciętnie do sześciu lub ośmiu cali grubości. Miejscami znajdowano całe bryły lodu...

Kościół i cerkiew w Załoźcach
Opis i historia kościoła w Załoźcach oraz kilka informacji o tamtejszej cerkwi z przedwojennej książki o zabytkach województwa tarnopolskiego i XIX-wiecznej gazety.

Kościół parafialny w Załoźcach - Wawrzyniec Dayczak
W roku 1922, gdy kościół parafialny w Załoźcach wciąż jeszcze stał w ruinach po zniszczeniach z czasu I wojny światowej, inżynier architekt Wawrzyniec Dayczak napisał o nim artykuł do wychodzącej we Lwowie gazety "Słowo Polskie". Autor znał bardzo dobrze tą świątynię, bo jego rodzinny Reniów należał do parafii załozieckiej. Opisuje wygląd i wyposażenie kościoła nie tylko sprzed I wojny światowej, ale także z lat wcześniejszych, między innymi zabytkowe freski, zniszczone przez głupią gorliwość w czasie generalnego remontu w 1904 roku.

Ksiądz proboszcz Antoni Krechowiecki +1898
Zwłoki jego spoczęły w uroczem miejscu, które sam sobie wybrał, pod topolami...

Ksiądz wikariusz Ludwik Budzyński +1877
Wspomnienie kapłana, który po powstaniu styczniowym przywędrował do Załoziec z rosyjskiego Podola, przywożąc ze sobą obraz Matki Boskiej. Obraz ten pozostał w załozieckim kościele parafialnym w jednym z bocznych ołtarzy. Ks. Budzyński, który miał także zdolności malarskie, własnoręcznie go odrestaurował.

Księża z Załoziec - XIX wiek
8 proboszczów i 49 wikariuszy z Załoziec. Kapłani naszych przodków, którzy chrzcili, udzielali ślubów i odprowadzali na ostatnie miejsce spoczynku polskich mieszkańców Załoziec, Trościańca Wielkiego, Reniowa, Milna i innych wiosek, wchodzących wtedy w skład parafii rzymskokatolickiej w Załoźcach. Ich nazwiska zebraliśmy ze starych ksiąg kościelnych i innych źródeł.

Księża z Załoziec - XX wiek
3 proboszczów i 18 wikariuszy z Załoziec z lat 1900-1945

List hrabiego Cieńskiego do burmistrza Załoziec, 1922
Ciekawy materiał źródłowy do dziejów szkół w Starych Załoźcach i w Ratyszczu. List hrabiego Tadeusza Cieńskiego, właściciela majątku ziemskiego w Załoźcach, do burmistrza Załoziec, w sprawie przekazania parcel budowlanych dla szkół i cmentarza.

Listy księdza proboszcza Antoniego Krechowieckiego 1895
Kościół odarty, zrujnowany, plebania otoczona gnoiskiem i bagnem, zamiast ogrodu, wymagały znacznie większego nakładu...

Medycyna w Załoźcach
Stare, arystokratyczne rody miały swoje różne Białe Damy i inne, mniej lub bardziej przerażające zjawy. Ich ukazanie się żywym było zwykle zapowiedzią jakiegoś nieszczęścia, jak np. rychłej śmierci kogoś z krewnych. U naszych niezamożnych przodków na Kresach podobną rolę pełnił lekarz. Pojawiał się w ich chatach zazwyczaj tuż przed śmiercią któregoś z domowników.

Misje w Załoźcach i miejscowy pop - rok 1870
I o tem nie godzi się przemilczeć, że wspomniony gorliwiec przy odnowieniu cerkwi wyrzucił ze ściany marmurową płytę z napisem świadczącym, iż budynek, w którym broi przeciw Lachom, wzniósł śp. Józef Potocki, wojewoda kijowski, a poświęcił w r. 1740 Franciszek Kobielski biskup Łucki, jako świątynię dla użytku katolików obrządku łacińskiego...

Morderstwo rabunkowe 1869
Zamordowanie żydowskiego domokrążcy z Załoziec w lesie między wioskami Gontowa i Kobyla. Dla jednego guldena i trzech krajcarów...

Nauczyciele załozieccy - alfabetycznie
Przedwojenni nauczyciele ze szkoły w Załoźcach Starych - lista alfabetyczna, zestawiona z Kroniki Szkolnej Stefanii Spittal, ze zdjęciami

Nauczyciele załozieccy - według lat szkolnych
Etaty nauczycielskie w szkole w Załoźcach Starych - lista według lat szkolnych, opracowana na podstawie "Kroniki Szkolnej" Stefanii Spittal

Nauczyciele załozieccy z czasów austriackich
Lista alfabetyczna.

Obława na powstańców w Załoźcach, kwiecień 1863
Podobnem doniesieniem spowodowany c. k. adjunkt pan B. uważał za swój obowiązek zrobić obławę na tę zbrojną z 50 ludzi składającą się bandę; to też zebrawszy całą siłę zbrojną, konsystującą w Załoźcach, wyruszył na czele 5 strażników finansowych i 2 żandarmów...

Oddłużanie miasta Załoźce 1936
Suma nieco ponad 6.000 złotych nie wygląda zbyt oszołamiająco. Za te pieniądze można było wówczas kupić 1 nowy samochód osobowy, 20 lampowych odbiorników radiowych lub 60 rowerów turystycznych Łucznik. Jednak dla budżetu biednego kresowego miasteczka była to kwota znaczna i trudna do spłacenia. Potrzebna była pomoc Komisji Oddłużeniowej przy Tarnopolskim Urzędzie Wojewódzkim

Pożary w Załoźcach 1865
Ogień wszczął się na starych Załoźcach od roga domu izraelickiego poniżej cerkwi świętej Trójcy, w chwili, kiedy już z powodu nadchodzącego szabasu były w tym domu wszystkie ogniska powygaszane i pozalepiane. Wiatr północny dość silny rozniecał szybko wzmagające się płomienie...

Poczta w Załoźcach 1873
Dopokąd pogoda sprzyja, można w naszej okolicy jako tako jeździć i to tylko w dzień, bo z większą łatwością jamy w pośród drogi się znajdujące, kamienie sterczące i dziury w mostach ominąć można...

Podpisy dzieci z Załoziec Nowych i Gajów Roztockich - 1926 rok
Indeks nazwisk 119 dzieci z Załoziec Nowych i Gajów Roztockich z 1926 roku, które podpisały się na Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych.

Podpisy dzieci z Załoziec Starych - 1926 rok
Indeks nazwisk 202 dzieci z Załoziec Starych z 1926 roku, które podpisały się na Polskiej Deklaracji o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych.

Polowania w lasach załozieckich
Wzmianki o polowaniach w okolicach Załoziec odnalezione w starych rocznikach pisma "Łowiec"

Rzemieślnicy załozieccy ze starych ksiąg kościelnych 1816-1900
W niniejszym artykule zestawiliśmy nazwiska dziewiętnastowiecznych mieszkańców Załoziec, przy których ówczesni księża zapisali ich zawód czy zajęcie, z którego się utrzymywali.

Rzemiosło, handel i usługi w Załoźcach
Przedsiębiorcy, rzemieślnicy, sklepikarze, poczmistrze, właściciele firm usługowych. Czyli ówczesna elita i klasa średnia małego, kresowego miasteczka. Lista osób zestawiona ze starych książek adresowych przemysłu i handlu, c.k. schematyzmów galicyjskich i innych źródeł.

Spis ruchomości zamku załozieckiego 1791
Zamek załoziecki został dokumentnie wyszabrowany. Zniknęła większość wyposażenia. Zostały obrazy na ścianach, meble i różne rupiecie, na które nikt się nie połakomił. Znamienne, że najcenniejszą rzeczą na zamku był stół bilardowy. Co prawda bez sukna (może ktoś przedsiębiorczy dziecku z niego kapotkę uszył?) - ale i tak wyceniony na 54 złote polskie.

Trucicielka 1880
Rzadko trafiają się w naszych źródłach sprawy kryminalne. Tu ciekawy przypadek oszustki, posługującej się trucizną. Udawała osobę religijną i wykorzystywała ufność prostych ludzi. W Załoźcach np. podawała się za gospodynię Sióstr Miłosierdzia, powracającą z odpustu w Podkamieniu. Uśpiła "herbatką" z trującym bieluniem, a następnie okradła rodzinę Podolanów. Podobne przestępstwo popełniła w Mikulińcach, ale zaraz potem została schwytana. Jej proces we Lwowie budził wielkie zainteresowanie.

XVII wieczni mieszkańcy Załoziec
Biogramy 117 osób, występujących na stronach załozieckiej księgi sądowej z lat 1685-1697.

Z akt sądu załozieckiego - dwie sprawy spadkowe
Tedy teraz ten Iwan ojczym Bratanicza mego nad oną Sierotą znęca się i nie za co onego ma, a z jego chudoby żyje...

Z akt sądu załozieckiego - ekscesy pana Głuchowskiego 1693
Rozkazał kozakom: Bijcie zabiwajcie skurwych synów chłopów, tedy zaraz Zacharka Gładysza kozacy poczęli bić bez dania przyczyny, że ledwie uciekł do komory, tedy i tam nie mógł się skryć przed kozakami Pana Głuchowskiego. Bili, tłukli, zabijali i sam Pan Głuchowski wpadłszy do komory bił, za łeb włóczył...

Z akt sądu załozieckiego - zabójstwo krawca w Załoźcach, 1691
W maju 1691 roku nieletni Jędrzej Szydłowski, zatrudniony jako służący u pana Wacława Hryniewieckiego, ówczesnego administratora vel gubernatora dóbr załozieckich, zastrzelił z pistoletu żydowskiego krawca z Załoziec, Zelika. Śledztwo w sprawie tej śmierci prowadziła specjalna czteroosobowa komisja, złożona z duchownych obu obrządków oraz żołnierzy - oficera i towarzysza z dwóch polskich chorągwi pancernych, stacjonujących wówczas w Załoźcach...

Załoźce - opis z 1884 roku
(Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego)

Załoźce na starych mapach
Fragmenty 27 map

Załoźce na starych pocztówkach
Przedstawiamy naszym Czytelnikom piękny zbiór pocztówek i fotografii z Załoziec - z kolekcji Pana Janusza Czechowskiego

Załoźce w sądach cz.1
nazwiska: Dzieduszycki (hr.), Miączyński (hr.), Ehlert, Roch, Miliński, Mamocki, Bem, Hetman, Popowicz, Tkaczyk, Dubas, Bazan, Dorfman, Paradowski, Szeliga, Moczara, Schacht, Baraniewicz, Engel, Feldman, Kwaśnicki, Kronberg, Kozdrowski, Kürfürst, Kirszner, Myszka, Rudnicki, Rybicki, Reis, Semczyszyn, Spitel, Szwadron, Wróblewski, Wiśniewski, Weisman, Sąsiadek, Friedman, Pylar, Halpern, Humen, Chymczuk, Schorr, Piller

Załoźce w sądach cz.2
nazwiska: Walentyński, Góral, Sąsiadek, Kwaśnicki, Soczyński, Pochwałowski, Dubrawski, Szawłowski, Podhalicz, Wnuk, Myszka.

Załoźce w sądach cz.3
Nazwiska: Baran, Berezowski, Bielak, Bielecki, Bil, Boszkiewicz, Buchsbaum, Czajkowski, Dubrawski, Dzieduszycki, Ehlert, Góral, Jankowski, Kotowicz, Kowalski, Kozłowski, Kwaśnicki, Kwaśniec, Milewicz, Miliński, Orzechowski, Partyk, Podhalicz, Pytlar, Schapir, Schwejger, Skrzyński, Soczyński, Stachów, Stępkowski, Stojkiewicz, Suchecki, Szawłowski, Walentyński, Wałowicz, Witrykus, Wojnicki

Załoźce w sądach cz.4
Nazwiska: Akselrad, Amarant, Bazan, Bencał, Berisch, Beszłej, Breus, Charap, Chorościel, Chwostowski, Czepelski, Dekonty, Fedorowicz, Geller, Hetman, Jurczenko, Knużel, Krzywy, Łanów, Makar, Marczenko, Nazarewicz, Pawłyszyn, Pysnicki, Skrypczuk, Sztafirny, Topornicki, Wajda, Wolaniuk, Zając, Żuk

Załoźce w sądach cz.5
Nazwiska: Adler, Amarant, Antkiewicz, Auerbach, Bronner, Brun, Dawid, Friedmann, Glas, Gołogurer, Guttmann, Halpern, Klein, Koestenman, Köstenbaum, Lipman, Müllendorf, Ostrower, Pasternak, Piątkowski, Pollak, Rechtschaffer, Rozen, Salomon, Schapiro, Schleicher, Schorr, Schwadron, Stanisławski, Szpringer, Teichholz, Tenenbaum, Wolf, Zamoire, Zawidowski

Załoźce w słowniku geograficznym 1895
Opis ze słownika geograficznego z 1895 roku.

Załoźce w starych książkach geograficznych
Informacje o Załoźcach przepisane ze starych książek geograficznych

Załoźce w starych księgach adresowych i skorowidzach cz.1
Informacje o Załoźcach przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1855 - 1912 i ogólnopolskich z lat 1921-1933.

Załoźce w starych księgach adresowych i skorowidzach cz.2
Informacje o Załoźcach przepisane z książek adresowych ogólnopolskich dla przemysłu, handlu, rzemiosł i rolnictwa z lat 1926 - 1930.

Załoźce w starych przewodnikach
Załoźce w starych przewodnikach turystycznych z XIX i XX wieku.

Załoziecki magistrat za czasów austriackich
Spis urzędników miejskich z lat 1831-1913

Zamek w Załoźcach
Krótki opis i dzieje, artykuł z pisma "Przyjaciel Ludu" z 1849 roku.

Zamek w Załoźcach
W powiecie zborowskim, w połowie drogi z Brodów do Tarnopola, leży w moczarowatej dolinie Seretu miasteczko Załoźce. W północno-wschodniej jego stronie widnieją na wzniesieniu ruiny dawnego zamku Kamienieckich.

Zapomniana ziemia - Załoźce zimą 1920 / 1921
Nie ma chyba w Małopolsce wschodniej kąta tak strasznie wojną wyniszczonego jak pas nadgraniczny powiatu zborowskiego. Rowy strzeleckie biegnące we wszystkich kierunkach świata przemieniły tę połać kraju ongiś żyzną i bogatą w pustynię pełną lepianek i ruin i okopów...
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020