dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5932087 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Artykuły: Trościaniec Wielki
Żebracy z parafii Załoźce
Najbiedniejsi z biednych. Sam dół ówczesnej drabiny społecznej. Ludzie dotknięci przez los, którzy z racji kalectwa lub starości nie mogli się utrzymać z własnej pracy. Żebracy z Trościańca Wielkiego, Załoziec, Reniowa, Ratyszcza, Czystopadów, Białogłów, Neterpiniec.

Żołnierze Wielkiej Wojny z Trościańca Wielkiego
Polegli, ranni i wzięci do niewoli mieszkańcy Trościańca Wielkiego - żołnierze armii austriackiej. 41 nazwisk.

Życie mojej babci Stasi - cz.1
Prapradziadek Kusiak ożenił się z Marią z domu Krówka. Urodziło im się czworo dzieci: Anna, Zofia i Maria oraz Jan, mój pradziadek. Anna wyszła później za mąż za Andrzeja Worobca,

Życie mojej babci Stasi - cz.2
W marcu 1944 r. linia frontu przeniosła się pod sam Trościaniec. Niemcy uciekali w pośpiechu i lokowali swe pozycje na zachodniej strome. Niejeden jeszcze zginął z rąk Rosjan. Żołnierze zaczęli panoszyć się we wsi.

! uwagi Trościaniec Wielki
od Administratorów strony "Olejów na Podolu"

Aleksandra Półtorak - Moja Babcia Emilia...
Babcia Emilia skończyła Szkołę Podstawową w Trościańcu Wielkim. Wraz z ośmiorgiem rodzeństwa pomagała ojcu w pracy. Nie znała dzieciństwa, ponieważ cały czas pracowała. Całe życie to tylko ciężka praca.

Architektura kościoła w Trościańcu.
...Kościół w Trościańcu Wielkim należy do grupy świątyń wzniesionych na podstawie typowego projektu kościoła na 600 osób, opracowanego w r. 1903 przez Tadeusza Obmińskiego, na zlecenie abpa Józefa Biczewskiego...

Emigranci do USA z Trościańca Wielkiego 1899-1923 B-D
Cz.1 nazwiska od B do D. Dane 58 osób z Trościańca Wielkiego spisane ze starych manifestów okrętowych udostępnionych na stronie internetowej Ellis Island http://www.ellisisland.org/

Emigranci do USA z Trościańca Wielkiego 1899-1923 F-K
Cz.2 nazwiska od F do K. Dane 54 osób z Trościańca Wielkiego spisane ze starych manifestów okrętowych udostępnionych na stronie internetowej Ellis Island http://www.ellisisland.org/

Emigranci do USA z Trościańca Wielkiego 1899-1923 L-N
Cz.3 nazwiska od L do N. Dane 53 osób z Trościańca Wielkiego spisane ze starych manifestów okrętowych udostępnionych na stronie internetowej Ellis Island http://www.ellisisland.org/

Emigranci do USA z Trościańca Wielkiego 1899-1923 O-P
Cz.4 nazwiska od O do P. Dane 54 osób z Trościańca Wielkiego spisane ze starych manifestów okrętowych udostępnionych na stronie internetowej Ellis Island http://www.ellisisland.org/

Emigranci do USA z Trościańca Wielkiego 1899-1923 R-T
Cz.5 nazwiska od R do T. Dane 61 osób z Trościańca Wielkiego spisane ze starych manifestów okrętowych udostępnionych na stronie internetowej Ellis Island http://www.ellisisland.org/

Emigranci do USA z Trościańca Wielkiego 1899-1923 W-Ż
Cz.6 nazwiska od W do Ż. Dane 45 osób z Trościańca Wielkiego spisane ze starych manifestów okrętowych udostępnionych na stronie internetowej Ellis Island http://www.ellisisland.org/

Epidemie cholery w Trościańcu w latach 1831 i 1855
Zarazy morowe często nawiedzały ziemie naszych przodków. Pochłonęły one wiele ofiar wśród mieszkańców Trościańca Wielkiego. W księgach kościelnych udało się potwierdzić duże rozmiary epidemii cholery z 1831 i 1855 roku.

Handel w Trościańcu Wielkim.
Produkty rolne, a więc zboże, bydło rzeźne, drób, wyroby mleczarskie, jaja itp. skupowali kupcy żydowscy

Imiona ochrzczonych dzieci w Trościańcu cz.1 - Chłopcy
Dane z lat 1816-1892 z ksiąg parafii rzymskokatolickiej w Załoźcach

Imiona ochrzczonych dzieci w Trościańcu cz.2 - Dziewczęta
Dane z lat 1816-1892 z ksiąg parafii rzymskokatolickiej w Załoźcach

Kaplica p.w. św. Stanisława w Hnidawie.
H n i d a w a - wieś na płn. od Trościańca Wielkiego (2,5 km), położona na prawym brzegu jednego z dopływów Seretu, w okolicy łąkowo-leśnej, liczyła (1939) ok. 520 mieszkańsów

Kościół Parafialny w Trościańcu Wielkim.
..."Schematismus Leopoliensis 1888" notuje w Trościańcu istnienie kaplicy publicznej, a w r.1896 określa ją jako murowany kościół.

ks. doc. dr Józef Dajczak 1894-1966
Zasłużony kapłan, pedagog, katecheta. Urodził się 24.05.1894 roku w Trościańcu Wielkim.

Ksiądz kanonik Piotr Olender 1913-1977
Był to upalny dzień 29 czerwca 1938 r., dzień Świętych Apostołów - Piotra i Pawła - wówczas obchodzony jako święto kościelne. Tego dnia swoją Mszę św. prymicyjną odprawiał ksiądz Piotr.

Kufer Morawskich cz.1
Kasia nie marzy, aby przyśnił się jej Trościaniec Wielki, ale czuje, że jest cząstką kresowego domu.

Kufer Morawskich cz.2
Koźminek, poniemiecka wieś, brukowana ulica główna. Jedenastego listopada stanęłam na porośniętym trawą podwórku z widokiem na las. Mieszka tu ta sama Stefcia, do której kiedyś z Trościańca wybierała się prababka Morawska.

Lata trzydzieste w życiu trościanieckiej parafii
W r.1932 proboszczem parafii był ks. Walenty Garczyński, ur. w r. 1880, wyświęcony na kapłana w r. 1917. Podobnie jak ks. Stanisław Władyka był gorliwym kapłanem

Moje Święta Wielkanocne 1944-1945
'PRZEMYSKA' - Tygodnik Katolicki Niedziela z 23 kwietnia 2000 roku

Nasze dzielne nauczycielki
Miał szczęście nasz Trościaniec do dobrych nauczycieli - wychowawców. Sylwetki najbardziej zasłużonych dla oświaty i wychowania przedstawiono w monografii wsi wydanej w 1999 r

Obrzędowość świąteczna.
Najwięcej przeżyć religijnych, jak i rodzinnych dostarczały święta...

Ostatni rozdział dziejów wspólnoty parafialnej
Lata ostatniej wojny, zwłaszcza czasy okupacji sowieckiej (1939-1941) były trudnym okresem dziejów dla trościanieckiej wspólnoty. Nasilająca się propaganda ateistyczna, utrudnianie dzieciom nie tylko dostępu do nauczania religii, ale również zabranianie chodzenia do kościoła(!)

Praca w Trościańcu Wielkim.
Wieś Trościaniec, mająca średniej klasy grunty...

Przynależność Trościańca do parafii rzymskokatolickiej w Założcach.
Trościaniec Wielki od początku swojego istnienia do końca XIX w. wchodził w skład parafii w Załoźcach. Pod koniec wieku (r.1895) mieszkało we wsi od 1250 rzymskokatolików, mimo tego nie posiadali własnej świątyni i zmuszeni byli uczęszczać do odległego o ok. 8 km kościoła w Załoźcach.

Religijność społeczności trościanieckiej.
W kościele obowiązywał tradycją pisany porządek: kobiety, dziewczęta stały, a starsze niewiasty siedziały po prawej stronie. Mężczyźni i chłopcy zajmowali miejsca po lewej stronie kościoła, od ołtarza aż po przedsionek.

Rys historyczny parafii rzym.-katolickiej
Trościaniec Wielki - do r.1939 duża polska wieś (1750 mieszk.) leży na historycznej Ziemi Załozieckiej, w dawnym województwie ruskim, w czasach zaboru austriackiego w powiecie zborowskim, województwa tarnopolskiego. W okresie przynależności do ZSRR (po r.1939) w rejonie załozieckim, od r. 1991 w rejonie zborowskim – podstawowej jednostce administracyjnej terenowej Ukrainy

Rzemiosło, handel i usługi w Trościańcu Wielkim
Nazwiska tych ludzi zestawiliśmy ze wszystkich aktualnie dostępnych źródeł - to jest ze starych ksiąg kościelnych, książek adresowych przemysłu i handlu oraz prac Pana Antoniego Worobca.

Spis domów w Trościańcu Wielkim w 1927 roku
260 budynków i folwark Sióstr Miłosierdzia

Spis mieszkańców Trościańca Wielkiego
Alfabetyczny spis mieszkańców wg stanu z 1939 r. razem z planem.

Spis mieszkańców Trościańca Wielkiego w 1927 roku
492 osoby

Spis trościanieckich gospodarzy z 1787 roku
Na podstawie tzw. metryk józefińskich, nazwiska w układzie alfabetycznym.

Spis trościanieckich gospodarzy z 1820 roku
Na podstawie tzw. metryk franciszkańskich, nazwiska w układzie alfabetycznym.

Spis zagród Trościańca Wielkiego
Spis zagród Trościańca Wielkiego wg stanu z 1939 r. razem z planem

Spis zagród w Trościańcu Wielkim w 1787 roku
Na podstawie tzw. metryk józefińskich, układ według numerów domów.

Spis zagród w Trościańcu Wielkim w 1820 roku
Na podstawie tzw. metryk franciszkańskich, układ według numerów domów.

Spółka oszczędnościowo - pożyczkowa w Trościańcu Wielkim
Urzędowe ogłoszenie o wpisaniu do rejestru spółki oszczędnościowo - pożyczkowej w Trościańcu Wielkim. Powstała dzięki staraniu trościanieckich społeczników. W skład pierwszego zarządu weszli: ówczesny proboszcz w Trościańcu - ks. Fryderyk Cywiński, kierownik szkoły - Władysław Srokowski i pięciu trościanieckich gospodarzy.

Szkoła w Trościańcu Wielkim
Szkoła i nauczyciele w Trościańcu Wielkim w latach 1826-1940

Trościaniec Wielki
Opis wsi ze słownika geograficznego i materiały dodatkowe

Trościaniec Wielki - opis wsi z 1884 roku
(Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego)

Trościaniec Wielki i Załoźce w sierpniu 1914
Relacja kobiety - uchodźcy z Załoziec o ucieczce przed Rosjanami na początku I wojny światowej.

Trościaniec Wielki na starych mapach
Fragmenty 24 map.

Trościaniec Wielki w sądach cz.1
Nazwiska: Bielecki, Czaharyn, Dajczak, Młynek, Płoszaj, Repka, Swiadkiewicz

Trościaniec Wielki w starych księgach adresowych i skorowidzach
Informacje o Trościańcu Wielkim przepisane ze skorowidzów i książek adresowych galicyjskich z lat 1868 - 1909 i ogólnopolskich z lat 1921 - 1933.

Trościanieccy księża
Kapłani z kościoła w Trościańcu Wielkim 1893-1945

Trościanieccy na frontach II wojny światowej
W niedzielę 27 sierpnia 1939 r. odbywały się gminne dożynki, zakończone zabawą taneczną w Domu Ludowym. Gwoździem programu miał być popis par tanecznych. Zapalono już lampy zawieszone nad "parkietem" sali. Publiczność ustawiła się pod ścianami, czekano na skocznego mazura... Wtem zrobił się rumor, na środek sali zamiast zespołu tanecznego wkroczyły urzędowe osoby: Jan Półtorak - jako zastępca wójta gminy, któremu towarzyszyli posterunkowy policji i miejscowy sołtys. Z wydobytego dokumentu z teczki wyczytywał nazwiska rezerwistów, którzy mieli się natychmiast stawić w swoich macierzystych pułkach.

Trościanieckie wesele
Spisano ze wspomnień Trościanieckich Rodaków.

Udział w Ruchu Oporu ludności Trościańca Wielkiego cz.1
Wyciąg z relacji o działalności AK na terenie powiatu zborowskiego w latach 1941-1944. Relacja złożona jest w sekcji historycznej przy Zarządzie Wojewódzkim ZBoWiD w Opolu podpisana przez byłego komendanta obwodu zborowskiego AK kapitana Mariana Niżankowskiego i Stanisława Turkiewicza

Udział w Ruchu Oporu ludności Trościańca Wielkiego cz.2
Relacja ciąg dalszy

Udział w Ruchu Oporu ludności Trościańca Wielkiego cz.4
Dokończenie

Udział w ruchu oporu mieszkańców Trościańca Wielkiego cz.3
Relacja ciąg dalszy

Ukraińska kontrybucja na Trościaniec Wielki w 1918 roku
Kolejne krótkie źródło do historii Trościańca. Polski przedruk z ukraińskiej gazety ”Золочівське Слово” z 4. grudnia 1918 roku

Waleczny Józef i dzielna Wanda - Turczyńscy
Mieszkają od kilkunastu lat w małej osadzie nadmorskiej u wschodnich wybrzeży Anglii, niedaleko miasta Clacton, z którego do wielkiego Londynu jest tylko godzina jazdy pociągiem

Wiersz Jana Łaciaka
Wiersz napisany na Trzeci Zjazd Trościanieckich Rodaków, który odbył się 13 sierpnia 2006 roku w Kosieczynie k/Zbąszynka.

Wioska moja ukochana
Wiersz pisany w marcowe, niedzielne popołudnie przedwiośnia 2000 roku w Ostródzie.

Wspomnienia repatriantki z Trościańca Wielkiego
"Już się żegnamy z rodziną wioską i odjeżdżamy do polskiej ziemi umierać między swoimi Umierać śmiercią kiedy Bóg każe Kiedy nam kapłan grzechy zamaże" (Fragment którą wysiedlani z Trościańca Wielkiego Polacy śpiewali na stacji przed odjazdem pociągu. Pani Góral pamięta ją do dziś)

Wystąpienia chłopskie w Trościańcu w 1824 roku
Króciutkie źródło do dziejów Trościańca Wielkiego. Informacja o wystąpieniach chłopskich w 1824 r., tłumionych przy użyciu austriackiego wojska.

Z Ruskiego Boku do Nadrenii
W wydanej monografii o wsi Trościaniec Wielki, na str. 70 jest wzmianka o niemieckiej akcji wysyłania młodzieży na przymusowe roboty do Trzeciej Rzeszy. Jest tam imienny wykaz 30 osób wysłanych do Niemiec z Trościańca. Okazało się jednak, że był to niekompletny wykaz

Zwyczaje ludowe - ubiór - zabudowa.
Popularnym w Trościańcu był zwyczaj, o którym wspomina też Kolberg, zwany: „doświdkami" - czyli wieczornice, zwłaszcza w długie zimowe wieczory dla przędzenia kądzieli...
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020