dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5932064 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Uwagi:

1) W tekstach występują numery z ksiąg hipotecznych, pod dziś już nie używanymi skrótami. Np. whl ("wykazu hipotecznego liczba") czy lwh ("liczba wykazu hipotecznego"). Zamiast słowa "numer" używano wówczas słowo "liczba".

2) Waluta: w XIX wieku złote reńskie (talary) i centy (krajcary). Po reformie walutowej w 1892 r. zastąpione przez korony i halerze. Jednak ludności trudno się było od razu przyzwyczaić. W sądach i w życiu codziennym jeszcze do końca XIX wieku rachowano w starych jednostkach (złotych reńskich), co widać w niektórych wycinkach poniżej.

Czasami przy podanych sumach występuje skrót w.a. - "waluty austriackiej" (lub a.w. - "austriackiej waluty").
Gazeta Lwowska. Rok 70. Nr. 28. Czwartek 5 Lutego 1880.

Edykt.

L. 4554. Dnia 19 marca, dnia 23 kwietnia i dnia 21 maja 1880 każdym razem o godzinie 10 przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 44 w Reniowie położonej, ciała tabularnego nie stanowiącej, dłużnika Andrucha Sowicza własnej, w celu ściągnienia wierzytelności zakładu kred. włośc. we Lwowie w kwocie 100 złr. w. a.

Cenę wywołania stanowi kwota 320 złr.

Wadyum 32 złr.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowej registraturze.

C. k. sąd powiatowy

Załośce 30 września 1879.
Gazeta Lwowska. Rok 71. Nr. 40. Sobota, 19 Lutego 1881.

E d y k t.

L. 1874. Dnia 4 marca 1881, dnia l kwietnia 1881 i dnia 6 maja 1881, każdym razem o godzinie 10tej przed południem odbędzie się w tutejszym sądzie licytacya realności pod l. 23 w Reniowie położonej ciała tabularnego niestanowiącej dłużnika Jankla Dawida Moszkowicz własnej w celu ściągnięcia wierzytelności zakładu kredyt. włość, we Lwowie w kwocie 46 złr. 88 ct.

Cenę wywołania stanowi kwota 160 zł.

Wadyum 16 złr.

Resztę warunków przejrzeć można w tutejszosądowym ekspedycie.

C. k. sąd powiatowy.

Załośce 10 maja 1880.
Gazeta Lwowska. Rok 89. Nr. 149. Wtorek, 4 lipca 1899.

L. cz. P. 21/98 2

Mikołaj Romanów z Reniowa uznany marnotrawcą, kuratorem Józef Olejnik.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Załoźce, dnia 24 marca 1898.
Gazeta Lwowska. Rok 104. Nr. 50. Środa, 4 Marca 1914.

L. cz. E. 1261/13

Edykt licytacyjny.

Na żądanie Towarzystwa gospodarczego w Załoźcach odbędzie się dnia 1 kwietnia 1914 o godz. 9 przed południem, w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 4, licytacya 5/12 części realności objętej wyk. hip. l. 232 i 5/24 części realności objętej wyk. hip. l. 234 ks. gr. gm. Reniów, zobowiązanego Zacharka Petryszyna własnych, wraz z przynależnościami.

Nieruchomość ta wystawiona na licytacyę jest ocenioną na 342 koron 50 hal., przynależności zaś na 30 kor.

Najniższa cena wynosi 222 kor., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne, które się zatwierdza i odnoszące się do tych nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.), może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr, 4.

Takie prawa, wobec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić w sądzie najpóźniej na wyznaczonym terminie licytacyjnym przed rozpoczęciem licytacyi, inaczej pretensye tego rodzaju co do samej nieruchomości nie miałyby już znaczenia.

Osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższych nieruchomościach bądź obecnie już są wpisane, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadomi się o dalszych wydarzeniach tego postępowania tylko przez ogłoszenie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu tego sadu i nie wskażą mu pełnomocnika do doręczeń w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Załoźce, dnia 12 lutego 1914.
Gazeta Lwowska. Rok 104. Nr. 173. Sobota, 1 Sierpnia 1914.

L. cz. E. 1690/13

Edykt licytacyjny.

Na żądanie Towarzystwa pożyczkowego "Nadzieja" w Załoźcach, odbędzie się dnia 26 sierpnia 1914 o godz. 9 przed południem w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. l licytacya:

a) całej realności obj. lwh. 688 gminy Reniów, składającej się z pgr. 759 2, 801/1 i 802/1,

b ) 2/18 części realności obj. lwh. 288 tejże gminy, składającej się z pgr. 444, 627 i 628,

c) 2/4 części realności obj. lwh. 224 tejże gminy, składającej się z pb. 50 i pgr. 148 i 149,

d) połowy realności obj. lwh. 441 tejże gminy, składającej się z pgrnt. 851/1 Maryi Papirniak własnych, wraz z przynależnościami, składającemi się z chaty i szopy.

Nieruchomości wystawione na licytacyę są ocenione na 1620 kor., przynależności zaś na 320 kor.

Najniższa cena wynosi 1079 kor. 99 h.

Poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne, które się niniejszem zatwierdza i odnoszące się do tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tab., wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t, d.), może każdy, mający chęć kupienia, przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym w biurze Nr. 1.

Takie prawa, wobec których niniejsza licytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższych nieruchomościach bądź obecnie już istnieją, bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienianego i nie wskażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sądu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Załoźce, dnia 2 lipca 1914.
Gazeta Lwowska. Rok 104. Nr. 173. Sobota, 1 Sierpnia 1914.

L. cz. E. 8/14

Edykt licytacyjny.

Na żądanie Galicyjskiej Spółki kredytowej dla handlu i przemysłu w Załoźcach, odbędzie się dnia 26 sierpnia 1914 o godzinie 9 przed południem w sądzie niżej wymienionym w biurze Nr. 1, licytacya połowy realności obj lwh. 489 gm. Reniów, składającej się z pb 18 i pgr. 54, 52/1 i 55, zobowiązanego Iwana Berkiety własnej, wraz z przynależnościami, składającemi się z chaty, szopy i chlewu.

Nieruchomości wystawione na licytacyę są ocenione na 679 kor. 75 h, przynależności zaś na 205 kor., z czego połowa na 102 kor. 50 h.

Najniższa cena wynosi 453 kor. 17 h., poniżej tej ceny sprzedaż nie przyjdzie do skutku.

Warunki licytacyjne, które się zatwierdza i odnoszące się do tej nieruchomości dokumenta (wyciąg tabularny, wyciąg katastralny, protokoły ocenienia i t. d.), może każdy mający chęć kupienia przejrzeć podczas godzin urzędowych w sądzie niżej wymienionym, w biurze Nr. 1.

Takie prawa, wobec których niniejsza relicytacya byłaby niedopuszczalną, należy zgłosić do sądu najpóźniej przy wyznaczonym terminie licytacyjnym, inaczej roszczenia tego rodzaju co do samej nieruchomości nie mogłyby być już ze skutkiem podnoszone.

Te osoby, dla których jakie prawa lub ciężary na powyższej nieruchomości bądź obecnie już istnieją bądź w toku postępowania licytacyjnego powstaną, zawiadamiane będą o dalszych wydarzeniach tego postępowania jedynie przez przybicie na tablicy sądowej, jeśli nie mieszkają w okręgu sądu niżej wymienionego i nie wykażą temuż sądowi pełnomocnika do doręczeń, w siedzibie sadu zamieszkałego.

C. k. Sąd powiatowy, Oddział II.

Załoźce, dnia 7 lipca 1914.
Gazeta Lwowska. Rok 127. Nr. 89. Lwów, środa 21kwietnia 1937.

Km. 536/36.

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości.

Komornik Sądu grodzkiego w Załoźcach Bronisław Fehler, mający kancelarię w Załoźcach, ul. Brodzka Nr. 152 na podstawie art. 676 i 679 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 31 maja 1937 r. o godz. 10-tej w Sądzie grodzkim w Załoźcach w sali Nr. 3 odbędzie się sprzedaż w drodze publicznego przetargu należącej do dłużnika Wawrzyńca Pogody i Julii Pogody, zamieszkałych w Trzcianie "Na Foluszu" nieruchomość, a to: realności obj. whl. 7a ks. gr. gm. kat. Reniów, położonej w Reniowie, składającej się z pgr. lkat. 1045/1, 1048, 1049, 1050 i 1065/3. Na pgr. lkat. 1065/3 stoją pobudowane: 1) chata wraz z stajnią, 2) stodoła i 3) klozet, oraz rośnie na niej 10 sztuk czereśni około 8-mioletnich. Nieruchomość służy do prowadzenia gospodarstwa rolnego, jako pole orne VI. i VII. klasy. Nieruchomość ma urządzoną księgę gruntową, księga ta znajduje się w Sądzie grodzkim w Załoźcach. Nieruchomość oszacowana została na sumę zł. 8284, cena zaś wywołania wynosi zł. 6213. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wys. zł. 828 gr 40 Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie lub w takich papierach wartościowych bądź książeczkach wkładkowych instytucyj, w których umieszczać wolno fundusze małoletnich. Papiery wartościowe przyjęte będą w wartości trzech czwartych części ceny giełdowej.

Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, o ile dodatkowem publicznem obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub jej części od egzekucji i że uzyskały postanowienie właściwego Sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godziny 8-mej do 18-tej, akta zaś postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie grodzkim w Załoźcach, ul. Brodzka sala Nr. 3. Dalsze koszta egzekucyjne oznacza się na 59 zł. 10 gr.

Komornik Sądu Grodzkiego.

Założce, 16 kwietnia 1937.
DODATEK - ZGUBY
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego. Nr. 7. Tarnopol, dnia 19 kwietnia 1937.

Półtorak Antoni, syn Jana, zam. w Reniowie pow. zborowski, unieważnia zgubioną kartę na posiadanie broni palnej t. j. jednego rewolweru bębenkowego Nr. 5039, wydany przez Starostwo pow. w Zborowie z dnia 11. III. 1936 r. Nr. 250875 za L. B. 34/1936.
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego. Nr. 13. Tarnopol, dnia 16 listopada 1936.

Zgubiono dowód tożsamości konia Seria D. Nr. 878584, który unieważnia Raróg Józef z Reniowa, gmina Załoźce, pow. zborowskiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego. Nr. 13. Tarnopol, dnia 16 listopada 1936.

Zgubiono dowód tożsamości konia Seria E. Nr. 479.809, wystawiony przez R. I. U. w Złoczowie który unieważnia Kociubiński Józef z Reniowa, gmina Załoźce.
Dziennik Urzędowy Województwa Tarnopolskiego. Nr. 9. Tarnopol, dnia 31 maja 1937.

Zgubiono dowód tożsamości konia Seria A. Nr. 249270, wystawiony przez R. I. K. w Złoczowie. Dowód zgubił Kiecka Michał z Reniowa pow. Zborowski.
Tarnopolski Dziennik Wojewódzki. Nr. 12. Tarnopol, dnia 1 października 1938.

Trembulak Franciszek ur. 17. IX. 1891 r. w Reniowie pow. Zborów unieważnia zgubioną książeczkę wojskową wydaną przez P. K. U. w Złoczowie.


 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020