dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna · Artykuły · Galeria zdjęć · Forum strony Olejów · Szukaj na stronie Olejów · Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki ZałoĽce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Tro¶cianiec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksi±g

Literatura
  Ksi±żki papierowe
  Ksi±żki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Ksi±żki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5932003 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Z KSIˇG KO¦CIELNYCH PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ W ZAŁO¬CACH 1816-1900
¦LUBY Z MIASTA ZAŁO¬CE - INDEKS NAZWISK CZĘ¦Ć 1

Czę¶ć druga z nazwiskami od Ceglarz do Furdeczka jest tutaj
Czę¶ć trzecia z nazwiskami od Gajowski do Karp jest tutaj
Czę¶ć czwarta z nazwiskami od Karpik do Kwoczyński jest tutaj
Czę¶ć pi±ta z nazwiskami od Lachiewicz do My¶liwiec jest tutaj
Czę¶ć szósta z nazwiskami od Nadachowski do Rutkowski jest tutaj
Czę¶ć siódma z nazwiskami od Sabal do Szymczyszyn jest tutaj
Czę¶ć ósma z nazwiskami od ¦liwiński do Vogel jest tutaj
Czę¶ć dziewi±ta z nazwiskami od Wajda do Żukowski jest tutaj
Andrejczuk Jan, mieszczanin, syn Jana i Agaty zd. Konopczuk, w roku 1847 w wieku 39 lat jako wdowiec ożenił się z wdowę Katarzynę zd. Bojnick± 1mo voto Chmielewsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 514 ZałoĽce
Andruch Mateusz, grekokatolik, rolnik, syn Stefana i Kseni zd. Berkita, Reniów, w roku 1853 w wieku 32 lata jako kawaler ożenił się z wdow± Mari± zd. Dec 1mo voto Horiszny z Blicha, oboje wymienieni pod numerem domu 40 ZałoĽce
Andrzejowska Maria, córka Tomasza i Kunegundy, w roku 1838 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Jana Majera, oboje wymienieni pod numerem domu 44 ZałoĽce
Andrzejowski Franciszek, syn oficjalisty Tomasza Andrzejowskiego i Kunegundy, w roku 1833 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Karolin± Tynieck±, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Ankermias(?) Emilia, 1mo voto Tyc, córka Izaaka i Racheli zd. Herszmann, ur. Kosowy, zam. ZałoĽce, w roku 1899 w wieku 31 i pół roku jako wdowa po Kazimierzu Tyc wyszła za Maksymiliana Antoniego Iwaszkiewicza, dla obojga brak numeru domu
Antoniuk Eliasz, rolnik, syn Jana i Ksenofonty, ZałoĽce, nr domu 483, w roku 1858 w wieku 36 lat jako kawaler ożenił się z Tekl± Saloch, nr domu 1 ZałoĽce
Audykowicz Piotr, rolnik, syn Michała i Marii zd. Nałewejko, ur. Łopuszany, zam. ZałoĽce, w roku 1879 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Mari± zd. Kozaczeńko 1mo voto Szewczuk, oboje wymienieni pod numerem domu 685 ZałoĽceBabel Anna Malwina, córka Leopolda i Karoliny zd. Gorzejewskiej, w roku 1861 w wieku 23 lata jako panna wyszła za Emiliana Klemensa Sokołowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Badner Karol, prywatny oficjalista, syn c.k. poborcy podatkowego Józefa Badner i Elżbiety zd. Arnoldi, Czystopady, nr domu 31, w roku 1862 w wieku 45 lat jako wdowiec ożenił się z Malwin± Celner z Załoziec, nr domu 68
Badnicki Antoni, syn Praksedy Badnickiej, ZałoĽce, nr domu 1, w roku 1857 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Zofi± Dunajewsk±, nr domu 17 ZałoĽce
Bahrynowska Katarzyna, córka le¶niczego Marcina Bahrynowskiego i Marii, w roku 1843 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Karola Stefańskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 336 ZałoĽce
Bahrynowska Katarzyna, 1mo voto Stefańska, córka Marcina Bahrynowskiego i Marii zd. Szatkowskiej, ur. Skałat, zam. ZałoĽce, w roku 1876 w wieku 58 lat i 5 miesięcy jako wdowa po krawcu Karolu Stefańskim wyszła za wdowca Aleksandra Kwa¶nickiego, oboje wymienieni pod numerem domu 379 ZałoĽce
Baj Anastazja, córka Antoniego i Zuzanny zd. Zapotoczny, ZałoĽce, nr domu 156, w roku 1900 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Grzegorza Jurczenko, nr domu 196 ZałoĽce
Baj Kazimierz, mieszczanin, w roku 1821 w wieku 33 lata jako wdowiec ożenił się z Mariann± Szeliga, oboje wymienieni pod numerem domu 193 ZałoĽce
Baj Maria, w roku 1833 w wieku 37 lat jako wdowa wyszła za wdowca Bazylego Siemonowicza, oboje wymienieni pod numerem domu 48 ZałoĽce
Baj Maria, córka Antoniego i Zuzanny zd. Zapotoczny, ZałoĽce, nr domu 156, w roku 1891 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Michała Myszkę, nr domu 190 ZałoĽce
Balicka Helena, córka Szczepana i Franciszki zd. K±dzielskiej, ZałoĽce, nr domu 494, w roku 1874 w wieku 16 lat i 9 miesięcy jako panna wyszła za Andrzeja Prusa, nr domu 169 ZałoĽce
Balicka Józefa, córka Szczepana i Franciszki zd. K±dzielskiej, ZałoĽce, nr domu 494, w roku 1864 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Antoniego Kwa¶nickiego, nr domu 654 ZałoĽce
Balicka Karolina, córka szewca Szczepana Balickiego i Franciszki zd. Kondzielskiej, ZałoĽce, nr domu 494, w roku 1859 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Andrzeja Kwa¶nickiego, nr domu 440 ZałoĽce
Balicki Jan, mieszczanin, syn Piotra i Anastazji, ZałoĽce, nr domu 126, w roku 1854 w wieku 60 lat jako wdowiec ożenił się z wdow± Ew± zd. Jarosz 1mo voto Karpowicz, nr domu 102 ZałoĽce
Balicki Julian, bednarz, syn Szczepana i Franciszki zd. K±dzielskiej, ZałoĽce, nr domu 494, w roku 1882 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Stójkiewicz, nr domu 537 ZałoĽce
Balicki Szczepan, mieszczanin, syn Jana i Praksedy, w roku 1842 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Franciszk± K±dzielsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 126 ZałoĽce
Bańkowska Anna, córka Józefa i Marii, w roku 1836 w wieku 27 lat jako panna wyszła za Mikołaja Kociubińskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 322 ZałoĽce
Bańkowska Apolonia, córka Józefa i Marii, ZałoĽce, nr domu 48, w roku 1842 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Jana Bieniaszewskiego, nr domu 351 ZałoĽce
Bańkowski Michał, szewc, syn Jana i Marceli zd. Kronowej, w roku 1824 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Tekl± Wojnick±, oboje wymienieni pod numerem domu 49 ZałoĽce

Baran Andrzej, grekokatolik, rolnik, syn Stefana i Eudoksji zd. Bilak, ZałoĽce, nr domu 992, w roku 1899 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Ann± Chomick±, nr domu 962 ZałoĽce
Baran Błażej, rolnik, syn Jana i Teresy zd. Dec, ur. Milno, zam. ZałoĽce, nr domu 26, w roku 1881 w wieku 30 lat i 3 miesi±ce jako kawaler ożenił się z Zofi± Czaharyn z Reniowa, nr domu 57
Baran Eliasz, emerytowany c.k. żołnierz, syn Daniela i Zofii zd. Kozickiej, w roku 1882 w wieku 32 lata jako kawaler ożenił się z wdow± Antonin± Hryniewicz 1mo voto Makuch, oboje wymienieni pod numerem domu 65 ZałoĽce
Baran Katarzyna, córka Jana i Marii zd. Bosakowskiej, ZałoĽce, nr domu 757, w roku 1867 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Franciszka Komar z Milna, nr domu 134
Baran Maria, córka Leona i Ewy, w roku 1837 w wieku 28 lat? jako panna wyszła za Michała Wetlińskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 29 ZałoĽce
Baran Roman, pracowity, syn Stefana i Ewy zd. Topornickiej, ZałoĽce, nr domu 1008, w roku 1891 w wieku 26 lat jako wdowiec po Elżbiecie zd. Dziaduszek ożenił się z Ann± Kulczyńsk±, nr domu 208 ZałoĽce
Baran Teodor, murarz, syn Tymoteusza i Małgorzaty zd. Piller, ZałoĽce, nr domu 341, w roku 1889 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Kwa¶nick±, nr domu 340 ZałoĽce
Baran Tymoteusz, uwolniony żołnierz, syn Gabriela i Feuronii zd. Wozniak, ZałoĽce, nr domu 542, w roku 1862 w wieku 34 lata jako kawaler ożenił się z wdow± Małgorzat± zd. Piller 1mo voto Kowalsk±, nr domu 341 ZałoĽce

Baranik Agnieszka, w roku 1816 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Jakuba Krzyżanowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 321 ZałoĽce
Baraniuk Anna, córka Pantaleona i Antoniny zd. Nazarewicz, ZałoĽce, nr domu 967, w roku 1889 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Jana Bencał, nr domu 969 ZałoĽce
Baraniuk Jacek, grekokatolik, mieszczanin, syn Antoniego i Agafii zd. Koro¶cil(?), ZałoĽce, nr domu 26, w roku 1894 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Agnieszk± zd. Tokarczuk 1mo voto Partyka, nr domu 45 ZałoĽce
Baraniuk Pantaleon, rolnik, syn Jakuba i Anny zd. Wołyniec, ZałoĽce, nr domu 569, w roku 1863 w wieku 43 lata jako wdowiec ożenił się z Antonin± Nazarewicz, nr domu 817 ZałoĽce
Baraska(?) Szymon, pracowity, syn Piotra i Paraski, w roku 1835 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Góral, oboje wymienieni pod numerem domu 141 ZałoĽce
Barczuk Benedykt, rolnik, syn Jana i Zofii zd. Kruszyńskiej ur. Łubianki Wyższe, zam. ZałoĽce, nr domu 891, w roku 1891 w wieku 41 lat jako wdowiec po Tatianie zd. Kozak ożenił się z Ann± Najwer z Neterpiniec, nr domu 13
Barczuk Józefa, córka Klemensa i Elżbiety zd. Buczkowskiej, ur. Łubianki, zam. ZałoĽce, nr domu 891, w roku 1890 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Antoniego Maliszewskiego, nr domu 19 ZałoĽce
Barczuk Marianna, córka Klemensa i Elżbiety zd. Buczkowskiej, ur. 1877 Łubianki Wyższe, zam. ZałoĽce, nr domu 1174, w roku 1897 w wieku jako panna wyszła za grekokatolika Michała Skorobohatego, nr domu 153 ZałoĽce
Barecka Maria, córka Wiktora i Marianny, ur. Manajów w cyrkule złoczowskim, zam. ZałoĽce, w roku 1825 w wieku 32 lata jako panna wyszła za Josepha Schilhan, oboje wymienieni pod numerem domu 444 ZałoĽce
Barthelmi Klaudia, córka kancelisty w c.k. urzędzie powiatowym Karola Barthelmi i Józefy zd. Kólczyckiej, ZałoĽce, nr domu 364, w roku 1858 w wieku 22 lata jako panna wyszła za wdowca Józefa Sadłowskiego, nr domu 439 ZałoĽce
Barthelmi Sydonia, córka kancelisty przy c.k. urzędzie powiatowym Karola Barthelmi i Józefy zd. Kulczyńskiej, ur. Strzylcze w cyrkule stryjskim, zam. ZałoĽce, nr domu 54, w roku 1863 w wieku 27 lat jako panna wyszła za Stanisława Mićkowskiego, nr domu 1 ZałoĽce
Basij Józef, syn Szymona i Marii, ur. Nesterowce, zam. ZałoĽce, nr domu 147, w roku 1863 w wieku 57 lat jako wdowiec ożenił się z wdow± Agnieszk± zd. Łaszcz 1mo voto Drozd, nr domu 133 ZałoĽce

Bazan Bazyli, mieszczanin, syn Aleksego i Eufemii zd. Husak, ZałoĽce, nr domu 830, w roku 1874 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Pokidaniec, nr domu 680 ZałoĽce
Bazan Cyryl, rolnik, syn Sawy i Ewy zd. Chymczuk, ZałoĽce, nr domu 864, w roku 1889 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Chomick±, nr domu 962? ZałoĽce
Bazan Jan, bednarz, syn Filipa i Barbary zd. Olejnik, w roku 1874 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Szewczuk, oboje wymienieni pod numerem domu 267 ZałoĽce
Bazan Jan, grekokatolik, syn Filipa i Barbary zd. Oleniuk, ZałoĽce, nr domu 265, w roku 1892 w wieku 38 lat jako wdowiec po Marii zd. Szewczuk ożenił się z wdow± Anastazj± zd. Żuk 1mo voto Kr±p, nr domu 430 ZałoĽce
Bazan Konstanty, c.k. żołnierz pułku księcia Holstein, syn Cyryla i Zofii zd. Jukało, ZałoĽce, nr domu 662, w roku 1873 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Zofi± Położychwost vel Tyczyszyn, nr domu 645 ZałoĽce
Bazan Maria, ur. 1878, córka Daniela i Marcelli zd. Dekonty, ZałoĽce, nr domu 671, w roku 1896 w wieku jako panna wyszła za grekokatolika Grzegorza Stachów, nr domu 582 ZałoĽce
Bazan Maria, córka Konstantyna i Zofii zd. Tymczyszyn, ZałoĽce, nr domu 645, w roku 1899 w wieku 20 lat jako panna wyszła za grekokatolika Michała Makar, nr domu 697 ZałoĽce
Bazan Michał, rolnik, syn Macieja i Teodozji zd. Pokidaniec, ZałoĽce, nr domu 663, w roku 1867 w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z Zofi± Soczyńsk±, nr domu 646 ZałoĽce

B±czkowski Franciszek, mieszczanin, w roku 1830 w wieku 50 lat jako wdowiec po Elżbiecie /nazwisko nieczytelne/ ożenił się z wdow± Agnieszk± Pokidan, oboje wymienieni pod numerem domu 602 ZałoĽce
Bednarska Tekla, w roku 1834 w wieku 32 lata jako wdowa wyszła za wdowca Wojciecha Pasiecznika, oboje wymienieni pod numerem domu 195 ZałoĽce
Bencał Andrzej, grekokatolik, mieszczanin, syn Tomasza i Pelagii zd. Rybak, ZałoĽce, nr domu 499, w roku 1847 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Klim z Reniowa, nr domu 48
Bencał Jan, c.k. żołnierz, syn Stefana i Marii zd. Czyż, ZałoĽce, nr domu 969, w roku 1889 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Ann± Baraniuk, nr domu 967 ZałoĽce
Bencał Rozalia, córka Stefana i Marii zd. Czyż, ZałoĽce, nr domu 969, w roku 1899 w wieku 21 lat jako panna wyszła za grekokatolika Andrzeja Sabal, nr domu 667 ZałoĽce
Bencał Stefan, syn Maksyma i Darii zd. Lemech, ZałoĽce, nr domu 669, w roku 1864 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Mariann± Czyż, nr domu 612 ZałoĽce
Bencał Stefan, rolnik, syn Dymitra i Anastazji zd. Bukało, ZałoĽce, nr domu 359, w roku 1887 w wieku 46 lat jako wdowiec po Magdalenie zd. Balickiej ożenił się z Mari± Bobowsk±, nr domu 433 ZałoĽce
Benroth Joanna, córka nadstrażnika podatkowego Antoniego Benroth i Marii zd. Dumka, ur. Uhrynów, zam. ZałoĽce, w roku 1880 w wieku 19 lat i 3 miesi±ce jako panna wyszła za Pawła Wojtowicza z Bielawiec, dla obojga brak numeru domu
Berezowska Julianna, córka Grzegorza i Anny zd. Słaby, ZałoĽce, nr domu 845, w roku 1880 w wieku 23 lata jako panna wyszła za Gabriela Tkaczuka, nr domu 477 ZałoĽce
Berezowska Maria, córka Grzegorza i Anny zd. Słaby, ZałoĽce, nr domu 845, w roku 1876 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Klemensa Głowackiego, nr domu 741 ZałoĽce
Berezowska Tekla, córka le¶niczego Jana Berezowskiego i Agnieszki, w roku 1843 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Antoniego Szeniszewskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Berezowski Aleksy, mieszczanin, syn Grzegorza i Anny zd. Słaby, ZałoĽce, nr domu 845, w roku 1878 w wieku 28 lat i 6 miesięcy jako kawaler ożenił się z Tekl± Pokiedaniec, nr domu 656 ZałoĽce
Berezowski Grzegorz, mieszczanin, syn Michała i Feuronii zd. Parchon(?), ZałoĽce, nr domu 465, w roku 1847 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Ann± Słaby, nr domu 619 ZałoĽce
Berezowski Konstanty, rolnik, syn Grzegorza i Anny zd. Słabij, ZałoĽce, nr domu 845, w roku 1889 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Rozali± Dekonty, nr domu 878 ZałoĽce
Berkieta Anastazja, córka Prokopa i Tekli zd. Żak, ur. Reniów, zam. ZałoĽce, nr domu 42, w roku 1863 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Franciszka Dzwonkowskiego z Ratyszcza, nr domu 28
Berkieta Paweł, w roku 1833 w wieku 50 lat jako wdowiec ożenił się z Justyn± ŻmudĽ, oboje wymienieni pod numerem domu 50 ZałoĽce
Białecka Anna, córka Mateusza i Teresy, w roku 1830 w wieku 24 lata jako panna wyszła za wdowca Wincentego Szarzyńskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 92 ZałoĽce
Bibra Karol, dyrektor, w roku 1817 w wieku 47 lat jako wdowiec ożenił się z Mariann± Pańkowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce

Bielecka Anna, córka Antoniego i Agnieszki, ZałoĽce, nr domu 125, w roku 1838 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Tomasza Rozdolskiego, nr domu 2 ZałoĽce
Bilecka Maria, córka Antoniego i Agnieszki, w roku 1843 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Dymitra false Piotra Romanowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 2 ZałoĽce
Bilecka Maria, córka Michała i Katarzyny zd. ¦liwińskiej, ZałoĽce, nr domu 122, w roku 1887 w wieku 20 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Kwa¶nickiego, nr domu 1048 ZałoĽce
Bielecka Zofia, córka Sebastiana i Katarzyny zd. Turczyńskiej, Tro¶cianiec Wielki, nr domu 120, w roku 1885 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Janem Wajda z Załoziec, nr domu 564
Bielecki Bazyli, pracowity, w roku 1831 w wieku 34 lata jako wdowiec po Zofii ożenił się z wdow± Mari± D±browsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 11 ZałoĽce
Bielecki Jan, mieszczanin, syn Michała i Marii zd. Lewak, ZałoĽce, nr domu 122, w roku 1881 w wieku 22 lata i 4 miesi±ce jako kawaler ożenił się z Paulin± Janikowsk±, nr domu 924 ZałoĽce
Bilecki Jan, zarobnik, syn Wojciecha i Justyny zd. Bieniaszewskiej, w roku 1888 w wieku 23 lata i 11 miesięcy jako kawaler ożenił się z Mari± Topornick±, oboje wymienieni pod numerem domu 150 ZałoĽce
Bilecki Korneliusz, grekokatolik, ur. 1871, syn Konrada i Anastazji zd. Bakumenko, ZałoĽce, nr domu 1, w roku 1897 w wieku jako kawaler ożenił się z Józef± Kociubińsk±, nr domu 466 ZałoĽce
Bielecki Michał, rolnik, syn Franciszka i Marii zd. Topornickiej, ZałoĽce, nr domu 122, w roku 1863 w wieku 40 lat jako wdowiec ożenił się z Katarzyn± ¦liwińsk±, nr domu 103 ZałoĽce

Bieniaszewska Agnieszka, w roku 1816 w wieku 30 lat jako panna wyszła za Jana Orłowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 154 ZałoĽce
Bieniaszewska Antonina, córka Andrzeja i Wiktorii zd. Mrozowskiej, ZałoĽce, nr domu 119, w roku 1883 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Wincentego Górala, nr domu 832 ZałoĽce
Bieniaszewska Ludwika, córka Andrzeja i Wiktorii zd. Mrozowskiej, ZałoĽce, nr domu 98, w roku 1881 w wieku 18 lat i 2 miesi±ce jako panna wyszła za Grzegorza Pichowicza, nr domu 80 ZałoĽce
Bieniaszewska Maria, córka Andrzeja i Wiktorii zd. Mrozowskiej, ZałoĽce, nr domu 119, w roku 1887 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Józefa Misiewicza, nr domu 187 ZałoĽce
Bieniaszewska Marianna, córka Tadeusza i Anny, w roku 1826 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Jana Krówkę, oboje wymienieni pod numerem domu 154 ZałoĽce
Bieniaszewski Andrzej, syn Feliksa i Anny zd. Pasieczanki, ZałoĽce, nr domu 154, w roku 1855 w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z Wiktori± Mrozowsk±, nr domu 119 ZałoĽce
Bieniaszewski Feliks, ur. 1869, syn Jana i Antoniny zd. Kwa¶nickiej, ZałoĽce, nr domu 172, w roku 1895 w wieku jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Wojciechowsk±, nr domu 136 ZałoĽce
Bieniaszewski Franciszek, mieszczanin, syn Andrzeja i Wiktorii zd. Mrozowskiej, ZałoĽce, nr domu 119, w roku 1880 w wieku 23 lata i 10 miesięcy jako kawaler ożenił się z Dorot± Molińsk±, nr domu 164 ZałoĽce
Bieniaszewski Franciszek, c.k. żołnierz, syn Andrzeja i Reginy zd. Hawryszczak, Milno, w roku 1890 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Mari± zd. Wajda 1mo voto Walentyńsk± z Załoziec, oboje wymienieni pod numerem domu 25
Bieniaszewski Jan, mieszczanin, syn Wincentego i Marii, ZałoĽce, nr domu 351, w roku 1842 w wieku 18 lat jako kawaler ożenił się z Apoloni± Bańkowsk±, nr domu 48 ZałoĽce
Bieniaszewski Jan, syn Andrzeja i Wiktorii zd. Mrozowskiej, ZałoĽce, nr domu 119, w roku 1895 w wieku 23 lata i 11 miesięcy jako kawaler ożenił się z Józef± Olejnik, nr domu 675 ZałoĽce

Bil Magdalena, córka służ±cej Franciszki Bil, ZałoĽce, nr domu 412, w roku 1889 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Jana Bodnara, nr domu 836 ZałoĽce
Bil Maria, córka Jana i Anny zd. Płoszaj, Tro¶cianiec Wielki, nr domu 44, w roku 1876 w wieku 16 lat i 5 miesięcy jako panna wyszła za Jana Kowalskiego z Blichu, nr domu 38
Bil Marianna, córka Adama i Marii, w roku 1828 w wieku 24 lata jako panna wyszła za wdowca Hrycko Hołsznego, oboje wymienieni pod numerem domu 40 ZałoĽce
Bil Maria, 1mo voto Hoło¶na, córka Adama Bila i Marii, ZałoĽce, nr domu 41, w roku 1845 w wieku 38 lat jako wdowa wyszła za wdowca Józefa Marciniszyn, nr domu 39 ZałoĽce
Bilacz Bazyli, rolnik, syn Teodora i Anny, w roku 1830 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z wdow± Zofi± Woronow±(?) /nazwisko nieczytelne/, dla obojga brak numeru domu
Bittner Franciszek, żołnierz 2. oddziału straży granicznej, syn Antoniego i Apolonii, ur. Weisbach w cyrkule Troppa na ¦l±sku austriackim, w roku 1825 w wieku 35 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Hasy, dla obojga brak numeru domu
Bober Joanna Paulina, córka Katarzyny Bober, ur. Lwów, zam. ZałoĽce, w roku 1876 w wieku 38 lat jako panna wyszła za Andrzeja Cyrańskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 51 ZałoĽce
Bobowska Maria, córka Hieronima i Pauliny zd. Naróg, ZałoĽce, nr domu 433, w roku 1887 w wieku 15 lat jako panna wyszła za wdowca Stefana Bencał, nr domu 359 ZałoĽce
Bochenkiewicz Michał, krawiec, syn Antoniego i Agnieszki, w roku 1845 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Franciszk± Lubiewsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 800 ZałoĽce
Bodnar Jan, c.k. żołnierz, córka Grzegorza i Ireny zd. Prydatko, ZałoĽce, nr domu 836, w roku 1889 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Magdalen± Bil, nr domu 412 ZałoĽce
Bodnarczuk Tekla, córka Szymona i Anny, w roku 1827 w wieku 30 lat jako panna wyszła za wdowca Jana Paszkowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 108 ZałoĽce
Bogucki Antoni, syn Wincentego i Marii zd. Kulczyńskiej, ZałoĽce, nr domu 863, w roku 1895 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Mariann± Kwa¶nick±, nr domu 995 ZałoĽce
Bojczuk Augustyn, grekokatolik, syn Bazylego i Marii zd. Kromp, ZałoĽce, nr domu 66, w roku 1894 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Michalin± zd. Kajdaniuk 1mo voto (...) /nieczytelne/, nr domu 923 ZałoĽce
Bojnicka Katarzyna, 1mo voto Chmielewska, córka Jana i Zofii Bojnickich, w roku 1847 w wieku 36 lat jako wdowa po rzemie¶lniku Mateuszu Chmielewskim wyszła za wdowca Jana Andrejczuka, oboje wymienieni pod numerem domu 514 ZałoĽce
Bondzel Julianna, córka Antoniego i Marii zd. Tynieckiej, ZałoĽce, nr domu 191, w roku 1879 w wieku 22 lata i 4 miesi±ce jako panna wyszła za Michała Maliszewskiego, nr domu 224 ZałoĽce
Boratyn Antoni, rolnik, syn Izydora i Agnieszki zd. Strzelbickiej, ur. Olejów, zam. ZałoĽce, w roku 1899 w wieku 27 i pół roku jako kawaler ożenił się z Rozali± Piwowarczuk z Załoziec, oboje wymienieni pod numerem domu 1
Borawa Tymoteusz, rolnik, syn Dymitra i Heleny, w roku 1834 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Wnuk, oboje wymienieni pod numerem domu 354 ZałoĽce
Borawińska Rozalia, córka Szymona i Marii zd. Góral, w roku 1852 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Jana Wnuka, oboje wymienieni pod numerem domu 634 ZałoĽce
Borkowska Józefa, córka Wojciecha i Katarzyny zd. Zielińskiej, ur. Złoczów, zam. ZałoĽce, w roku 1883 w wieku 26 lat i 10 miesięcy jako panna wyszła za Wojciecha Szelc, oboje wymienieni pod numerem domu 345? ZałoĽce
Borkowska Józefa Rozalia, córka dziedzica dóbr Stefana Borkowskiego i Katarzyny, w roku 1845 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Erazma Skrzeszewskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Boruch Michał, grekokatolik, rolnik, syn Szymona i Praksedy zd. Karpowicz, ZałoĽce, nr domu 245, w roku 1859 w wieku 53 lata jako wdowiec ożenił się z wdow± Mari± zd. Gliwa 1mo voto Boczny, nr domu 110 ZałoĽce
Boruszka Anna, rodem z Sasowa, w roku 1816 w wieku 22 lata jako panna wyszła za Jana Marquarta, oboje wymienieni pod numerem domu 0 (zero) ZałoĽce

Bosakowska Anna, córka strażnika finansowego Szczepana Bosakowskiego i Agnieszki zd. Złobickiej, ZałoĽce, nr domu 209, w roku 1854 w wieku 27 lat jako panna wyszła za grekokatolika Pantaleona Wolaniuka, nr domu 816 ZałoĽce
Bosakowska Franciszka, córka Józefa i Honoraty zd. Masłowskiej, ZałoĽce, nr domu 94, w roku 1899 w wieku 23 lata jako panna wyszła za Piotra Kwa¶nickiego, nr domu 340 ZałoĽce
Bosakowska Helena, córka Jana i Anny zd. Baran, w roku 1833 w wieku 18 lat jako panna wyszła za wdowca Wasyla Osadczuka, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Bosakowska Maria, córka Bazylego i Rozalii zd. Kwa¶nickiej, ZałoĽce, nr domu 109, w roku 1882 w wieku 21 lat i 7 miesięcy jako panna wyszła za Eliasza Chomickiego, nr domu 335 ZałoĽce
Bosakowska Maria, 1mo voto Baran, córka Jana Bosakowskiego i Anny zd. Baran, ur. Milno, zam. ZałoĽce, nr domu 655, w roku 1865 w wieku 45 lat jako wdowa po Janie Baran wyszła za wdowca Ignacego Tymczyszyna, nr domu 757 ZałoĽce
Bosakowska Rozalia, córka Karola i Katarzyny zd. Czechowicz, ZałoĽce, nr domu 186, w roku 1899 w wieku 20 lat jako panna wyszła za grekokatolika Mikołaja Łotockiego, nr domu 1041 ZałoĽce
Bosakowska Zuzanna, ur. 1875, córka Piotra i Marii zd. Czechowicz, ZałoĽce, nr domu 876, w roku 1897 w wieku jako panna wyszła za wdowca Jana Byczka, nr domu 154 ZałoĽce
Bosakowski Bazyli, rolnik, syn Jana i Anny, Milno, nr domu 31, w roku 1846 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Rozali± Kwa¶nick± z Załoziec, nr domu 255
Bosakowski Feliks, syn Bazylego i Rozalii zd. Kwa¶nickiej, ZałoĽce, nr domu 109, w roku 1891 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Franciszk± Góral, nr domu 206 ZałoĽce
Bosakowski Józef, c.k. żołnierz 80. pułku księcia Holstein, syn Bazylego i Rozalii zd. Kwa¶nickiej, ZałoĽce, nr domu 109, w roku 1873 w wieku 26 lat i 6 miesięcy jako kawaler ożenił się z Honorat± Masłowsk±, nr domu 94 ZałoĽce
Bosakowski Józef, szewc, syn Bazylego i Rozalii zd. Kwa¶nickiej, w roku 1883 w wieku 36 lat jako wdowiec po Honoracie zd. Masłowskiej ożenił się z Mari± Buczny, oboje wymienieni pod numerem domu 94 ZałoĽce
Bosakowski Julian, szewc, syn Bazylego i Rozalii zd. Kwa¶nickiej, ZałoĽce, nr domu 109, w roku 1882 w wieku 24 lata i 11 miesięcy jako kawaler ożenił się z Rozali± Buczny, nr domu 1 ZałoĽce
Bosakowski Karol, szewc, syn Bazylego i Rozalii zd. Kwa¶nickiej, ZałoĽce, nr domu 109, w roku 1876 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Czechowicz, nr domu 202 ZałoĽce
Bosakowski Piotr, c.k. żołnierz 80. pułku księcia Holstein, syn Bazylego i Rozalii zd. Kwa¶nickiej, ZałoĽce, nr domu 109, w roku 1873 w wieku 24 lata i 4 miesi±ce jako kawaler ożenił się z Mari± Czechowicz, nr domu 876 ZałoĽce
Bosakowski Wojciech, c.k. żołnierz, syn Bazylego i Rozalii zd. Kwa¶nickiej, ZałoĽce, nr domu 109, w roku 1880 w wieku 25 lat i 9 miesięcy jako kawaler ożenił się z Franciszk± Sierżant, nr domu 358 ZałoĽce

Boszczyk Marcin, rolnik, syn Józefa i Magdaleny, ur. Blich, zam. ZałoĽce, w roku 1875 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Orzechowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 165 ZałoĽce

Boszkiewicz Antoni, bednarz, syn Łukasza i Agnieszki zd. Góral, ZałoĽce, nr domu 212, w roku 1900 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Ann± Jurczenko, nr domu 196 ZałoĽce
Boszkiewicz Augustyn, pracowity, syn Teodora i Katarzyny, w roku 1840 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z wdow± Teres± zd. Góral 1mo voto Czechowicz, oboje wymienieni pod numerem domu 212 ZałoĽce
Boszkiewicz Maria, ur. 1876, córka Łukasza i Agnieszki zd. Góral, w roku 1896 w wieku jako panna wyszła za Władysława Piotrowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 212 ZałoĽce
Boszkiewicz Rozalia, ur. 1867, córka Kazimierza i Marianny zd. Szczyrba, ZałoĽce, nr domu 250, w roku 1895 w wieku jako panna wyszła za grekokatolika wdowca Cypriana Topornickiego, nr domu 1118 ZałoĽce
Boszkiewicz Szymon, pracowity, w roku 1836 w wieku 22 lata jako wdowiec ożenił się z Agnieszk± Wnuk, oboje wymienieni pod numerem domu 212 ZałoĽce
Bożkiewicz Jan, pracowity, syn Teodora i Katarzyny, ZałoĽce, nr domu 212, w roku 1841 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Soczyńsk±, nr domu 209 ZałoĽce
Bożkiewicz Katarzyna, w roku 1816 w wieku 28 lat jako panna wyszła za Andrzeja Michnowiskiego(?), oboje wymienieni pod numerem domu 286 ZałoĽce
Bożkiewicz Kazimierz, mieszczanin, syn Szymona i Agnieszki zd. Wnuk, ZałoĽce, nr domu 213, w roku 1865 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Szczyrba, nr domu 250 ZałoĽce
Bożkiewicz Wincenty, mieszczanin, syn Teodora i Karoliny, w roku 1844 w wieku 29 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Orzechowsk±, oboje wymienieni pod numerem domu 212 ZałoĽce

Breus Anastazja, córka Damiana i Agnieszki zd. Dubrawskiej, ZałoĽce, nr domu 345, w roku 1899 w wieku 18 i pół roku jako panna wyszła za Antoniego Górala, nr domu 821 ZałoĽce
Breus Damian, urlopowany c.k. żołnierz pułku księcia Holstein, syn Stanisława i Ksenofonty zd. Chomickiej, ZałoĽce, nr domu 345, w roku 1873 w wieku 23 lata i 3 miesi±ce jako kawaler ożenił się z Agnieszk± Dubrawsk±, nr domu 195 ZałoĽce
Breus Dymitr, c.k. żołnierz, syn Stanisława i Ksenofonty zd. Chomickiej, ZałoĽce, nr domu 345, w roku 1881 w wieku 23 lata jako kawaler ożenił się z Zuzann± Jurczenko, nr domu 196 ZałoĽce
Breus Onufry, syn Jana i Anny zd. Cuków, Białogłowy, nr domu 24, w roku 1864 w wieku 65 lat jako wdowiec po Eufronii zd. Parij ożenił się z wdow± Juli± zd. Buczny 1mo voto Kruszyńsk± z Załoziec, nr domu 84
Brodziński Karol, strażnik graniczny, syn Michała Brodzińskiego, cie¶li w Skorodczu(?) i Marii, ZałoĽce, nr domu 1, w roku 1842 w wieku 27 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Syndułka, nr domu 510 ZałoĽce
Brzezowska Franciszka, 1mo voto Olejnik, w roku 1827 w wieku 39 lat jako wdowa po Mateuszu Olejniku wyszła za Łukasza Sysaka, oboje wymienieni pod numerem domu 1 ZałoĽce
Buczkowska Maria, córka Franciszka i Elżbiety, w roku 1836 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Gabriela Kota, oboje wymienieni pod numerem domu 369 ZałoĽce

Buczny Agnieszka, córka Jana i Marii zd. Kołtun, ZałoĽce, nr domu 174, w roku 1862 w wieku 31 lat jako panna wyszła za Jana Leopolda Syndułko, nr domu 510 ZałoĽce
Buczny Andrzej, mieszczanin, syn Jana i Katarzyny zd. S±siadek, ZałoĽce, nr domu 184, w roku 1894 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Ann± Żuk, nr domu 944 ZałoĽce
Buczny Anna, córka szewca Józefa Bucznego i Teresy zd. Dubrawskiej, ZałoĽce, nr domu 0 (zero), w roku 1892 w wieku 27 lat jako panna wyszła za Wojciecha Matuszewskiego, nr domu 215 ZałoĽce
Buczny Apolonia, 1mo voto Kr±p, córka Łukasza Bucznego i Katarzyny zd. Petryków, Reniów, nr domu 98, w roku 1860 w wieku 27 lat jako wdowa po Michale Kr±p wyszła za Antoniego Górala z Załoziec, nr domu 206
Buczny Barbara, córka Jana i Anny, w roku 1822 w wieku 24 lata jako panna wyszła za wdowca Szymona Orzechowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 109 ZałoĽce
Buczny Bartłomiej, garbarz, syn Józefa i Marii zd. Skorobohaty, ZałoĽce, nr domu 766, w roku 1892 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z Mari± Kulczyńsk±, nr domu 192 ZałoĽce
Buczny Brygida, córka Piotra i Karoliny zd. Fedorowicz, ZałoĽce, nr domu 200, w roku 1850 w wieku 15 lat jako panna wyszła za Walentego Czechowicza, nr domu 157 ZałoĽce
Buczny Franciszek, mieszczanin, syn Sebastiana i Magdaleny zd. Prędkowicz, w roku 1824 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Franciszk± Wnuk, oboje wymienieni pod numerem domu 110 ZałoĽce
Buczny Franciszek, pracowity, syn Sebastiana i Magdaleny, ZałoĽce, nr domu 110, w roku 1841 w wieku 36 lat jako wdowiec ożenił się z Mari± Gliwa, nr domu 99 ZałoĽce
Buczny Franciszka, córka Mateusza i Marianny, w roku 1822 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Bartłomieja Markiewicza, oboje wymienieni pod numerem domu 179 ZałoĽce
Buczny Franciszka, córka Józefa i Marii zd. Hałata, ZałoĽce, nr domu 167, w roku 1895 w wieku 22 lata jako panna wyszła za grekokatolika Grzegorza Szewczuka, nr domu 261 ZałoĽce
Buczny Józef, mieszczanin, syn Jana i Anny zd. Kołtunik, ZałoĽce, nr domu 219, w roku 1850 w wieku 21 lat jako kawaler ożenił się z Teres± Dubrawsk±, nr domu 81 ZałoĽce
Buczny Julianna, córka Jana i Agnieszki zd. Krówka, Białogłowy, nr domu 89, w roku 1852 w wieku 26 lat jako panna wyszła za Jacka Kruszyńskiego z Załoziec, nr domu 150
Buczny Julia, 1mo voto Kruszyńska, córka Jana Bucznego i Agnieszki zd. Krówka, ur. Białogłowy, zam. ZałoĽce, nr domu 84, w roku 1864 w wieku 39 lat jako wdowa po Jakubie Kruszyńskim wyszła za wdowca Onufrego Breus, Białogłowy, nr domu 24
Buczny Karolina, córka Jana i Anny zd. Kołtunik, ZałoĽce, nr domu 219, w roku 1850 w wieku 26 lat jako panna wyszła za grekokatolika wdowca Pawła Jaruszyńskiego, nr domu 159 ZałoĽce
Buczny Karolina, 1mo voto Jaroszyńska, córka Jana Bucznego i Anny zd. Kołtun, ZałoĽce, nr domu 219, w roku 1861 w wieku 36 lat jako wdowa po Pawle Jaroszyńskim wyszła za wdowca Wincentego Czajkowskiego, nr domu 263 ZałoĽce
Buczny Katarzyna, córka Michała i Katarzyny, w roku 1828 w wieku 16 lat jako panna wyszła za Mikołaja Kulczyńskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 200 ZałoĽce
Buczny Katarzyna, córka Macieja i Marii, w roku 1832 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Jana Kajdaniuka, dla obojga brak numeru domu
Buczny Katarzyna, córka Jana i Agnieszki, w roku 1854 w wieku 25 lat jako panna wyszła za Bartłomieja Wojnickiego, oboje wymienieni pod numerem domu 134 ZałoĽce
Buczny Katarzyna, 1mo voto Burawa, córka Franciszka i Heleny Bucznych, ZałoĽce, nr domu 264, w roku 1850 w wieku 32 lata jako wdowa po Tymoteuszu Burawa wyszła za Andrzeja Fedorowicza, nr domu 721 ZałoĽce
Buczny Katarzyna, 1mo voto Kajdaniuk, córka Macieja i Marii Bucznych, ZałoĽce, nr domu 202, w roku 1844 w wieku 36 lat jako wdowa wyszła za wdowca Bonifacego S±siadka, nr domu 184 ZałoĽce
Buczny Kazimierz, w roku 1817 w wieku 23 lata? jako kawaler ożenił się z Ann± Kołontaj, oboje wymienieni pod numerem domu 224 ZałoĽce
Buczny Magdalena, w roku 1817 w wieku 30 lat jako wdowa wyszła za wdowca Tymko Półtoraka, oboje wymienieni pod numerem domu 173 ZałoĽce
Buczny Maria, córka Mateusza i Marii, w roku 1836 w wieku 18 lat jako panna wyszła za Bartłomieja Orzechowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 224 ZałoĽce
Buczny Maria, córka szewca Michała Bucznego i Katarzyny, ZałoĽce, nr domu 205, w roku 1838 w wieku 20 lat jako panna wyszła za Walentego Stanisławów, nr domu 656 ZałoĽce
Buczny Maria, 1mo voto Stanisławska, córka Michała Bucznego i Katarzyny zd. Romaszkiewicz, ZałoĽce, nr domu 205, w roku 1850 w wieku 29 lat jako wdowa po Walentym Stanisławskim wyszła za grekokatolika wdowca Ostapa Semenowicza, nr domu 216 ZałoĽce
Buczny Maria, córka Franciszka i Franciszki zd. Wnuk, ZałoĽce, nr domu 110, w roku 1853 w wieku 24 lata jako panna wyszła za Szczepana Czajkowskiego, nr domu 363 ZałoĽce
Buczny Maria, córka szewca Piotra Bucznego i Karoliny zd.Fedorowicz, ZałoĽce, nr domu 200, w roku 1858 w wieku 17 lat jako panna wyszła za Jana Łobaj, nr domu 729 ZałoĽce
Buczny Maria, 1mo voto Łobaj, córka Piotra Bucznego i Karoliny zd. Fedorowicz, w roku 1878 w wieku 36 lat jako wdowa po Janie Łobaj wyszła za wdowca Stanisława Soczyńskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 0 (zero) ZałoĽce
Buczny Maria, córka Józefa i Teresy zd. Dubrawskiej, w roku 1883 w wieku 20 lat jako panna wyszła za wdowca Józefa Bosakowskiego, oboje wymienieni pod numerem domu 94 ZałoĽce
Buczny Piotr, rolnik, syn Mateusza i Marii, w roku 1834 w wieku 22 lata jako kawaler ożenił się z wdow± Karolin± Fedorowicz, oboje wymienieni pod numerem domu 201 ZałoĽce
Buczny Rozalia, córka Franciszka i Marii zd. Gliwa, ZałoĽce, nr domu 110, w roku 1867 w wieku 21 lat jako panna wyszła za Macieja Kwa¶nickiego, nr domu 748 ZałoĽce
Buczny Rozalia, córka Józefa i Teresy zd. Dubrawskiej, ZałoĽce, nr domu 1, w roku 1882 w wieku 21 lat i 7 miesięcy jako panna wyszła za Juliana Bosakowskiego, nr domu 109 ZałoĽce
Buczny Szczepan, syn Franciszka i Marii zd. Baj, ZałoĽce, nr domu 170, w roku 1896 w wieku ur. 1873? jako kawaler ożenił się z Mari± Wojnick±, nr domu 177 ZałoĽce

Budniakowski Józef, mieszczanin, syn Mikołaja i Tekli zd. Pytlar, ZałoĽce, nr domu 718, w roku 1891 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Katarzyn± Wajda, nr domu 564 ZałoĽce
Bukało Anna, córka Jana i Marii zd. Kowalskiej, Blich, nr domu 38, w roku 1897 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Adama Zaj±ca z Milna, nr domu 205
Bukało Michał, rolnik, Blich?, w roku 1831 w wieku 30 lat jako wdowiec po Katarzynie ożenił się z Rozali± Olender, oboje wymienieni pod numerem domu 9 ZałoĽce
Bukało Regina, córka Michała i Marii zd. Olejnik, Reniów, nr domu 67, w roku 1874 w wieku 17 lat i 6 miesięcy jako panna wyszła za Eliasza Klepacz z Blicha, nr domu 31
Buła Anna, córka Andrzeja i Rozalii zd. Semenowicz, w roku 1891 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Michała Wodeckiego, oboje wymienieni pod numerem domu 470 ZałoĽce
Burawa Aleksy, grekokatolik, mieszczanin, syn Mateusza i Darii zd. Topornickiej, ZałoĽce, nr domu 601, w roku 1893 w wieku 24 lata jako kawaler ożenił się z wdow± Michalin± zd. Sierżant 1mo voto Kurzel, nr domu 339 ZałoĽce
Burawa Jan, grekokatolik, mieszczanin, syn Pawła i Ewy, w roku 1837 w wieku 25 lat jako kawaler ożenił się z Petronel± S±siadek, oboje wymienieni pod numerem domu 78 ZałoĽce
Burawa Marek, c.k. żołnierz, syn Teodora i Marii zd. Jarymowicz, ZałoĽce, nr domu 159, w roku 1879 w wieku 22 lata i 3 miesi±ce jako kawaler ożenił się z Ew± Romaniszyn, nr domu 111 ZałoĽce
Burawa Mateusz, grekokatolik, szewc, syn Dymitra i Heleny, ZałoĽce, nr domu 354, w roku 1839 w wieku 26 lat jako kawaler ożenił się z Ann± Kucharsk±, nr domu 374 ZałoĽce
Burion(?) Joseph, żołnierz 2. oddziału straży granicznej, w roku 1817 w wieku 30 lat jako kawaler ożenił się z Teres± Kozak, zamiast numeru domu wpisano dla obojga "2 oddział straży granicznej"
Buszkiewicz Piotr, bednarz, syn Wincentego i Marii zd. Orzechowskiej, ZałoĽce, nr domu 212, w roku 1883 w wieku 24 lata i 6 miesięcy jako kawaler ożenił się z Franciszk± Kwa¶nick±, nr domu 731 ZałoĽce
Buszkiewicz Zofia, córka Szymona i Agnieszki zd. Wnuk, ZałoĽce, nr domu 213, w roku 1861 w wieku 19 lat jako panna wyszła za Franciszka Kulczyńskiego, nr domu 631 ZałoĽce
Bych Cyryl, c.k. żołnierz, syn Ignacego i Pelagii zd. Choma(?), ur. Peratyn dystrykt Kamionka Strumiłowa, zam. Lwów, w roku 1890 w wieku 35 lat jako kawaler ożenił się z Mari± Semenowicz z Załoziec, oboje wymienieni pod numerem domu 519
Byczek Franciszek, szewc, syn Franciszka i Anny zd. Szweryda, Seretec, w roku 1885 w wieku 28 lat jako kawaler ożenił się z Rozali± Szarzyńsk± z Załoziec, oboje wymienieni pod numerem domu 1036?
Byczek Jan, ur. 1864, syn Franciszka i Anny zd. Szweryda, ZałoĽce, nr domu 154, w roku 1897 w wieku jako wdowiec po Annie zd. Szweryda ożenił się z Zuzann± Bosakowsk±, nr domu 876 ZałoĽce
Od administratorów.

Dzięki rocznikom 1867-1900, udostępnionym na stronach internetowych Archiwum Głównego Akt Dawnych, a także wielkiej ofiarno¶ci Dobrodziejów projektu "Olejów na Podolu", którzy zgromadzili i podarowali nam kopie niedostępnych w Polsce roczników 1816-1865, mamy dostęp do kilku tysięcy skanów ksi±g metrykalnych parafii rzymsko-katolickiej w ZałoĽcach. S± to wszystko kopie dla kurii biskupiej we Lwowie, sporz±dzane corocznie przez załozieckich księży i wysyłane za po¶rednictwem dekanatu w Brodach. Nie s± niestety kompletne - niektóre roczniki zaginęły, być może bezpowrotnie. Nie ma ich w dostępnych zasobach polskich i zagranicznych archiwów. Za¶ oryginały ksi±g załozieckich, prowadzonych od XVIII wieku, spłonęły w czasie I wojny ¶wiatowej. Z oryginalnego zasobu zachowały się tylko dwa tomy księgi urodzeń z wioski Milno, w tym jeden mocno uszkodzony i niekompletny. Oraz jedna kartka, zapisana po obu stronach, z dwunastoma ¶lubami z wioski Ratyszcze z at 1785-1791. Historia okrutnie się obeszła z załozieckimi archiwaliami.

W zachowanym zasobie znajduj± się kopie stron z danymi 1011 ¶lubów (2022 osób ), które w księgach metrykalnych zapisano przy miasteczku ZałoĽce. Prezentujemy je w niniejszym artykule. Z przyczyn technicznych (ograniczenia oprogramowania strony) materiał został podzielony aż na dziewięć czę¶ci.

Wszystkie dane osobowe, użyteczne w poszukiwaniach genealogicznych (informacje o rodzicach za¶lubionych, pochodzeniu z innych miejscowo¶ci), przepisali¶my w cało¶ci, jeżeli tylko były w oryginalnym Ľródle. Starsze księgi metrykalne zawieraj± niestety bardzo mało informacji. W niektórych latach zapisywano tylko imiona i nazwiska po¶lubionych, bez żadnej wzmianki o ich rodzicach. Przy wdowach i wdowcach czasem nie zapisywano danych ich pierwszych, nieżyj±cych małżonków. Odrębna sprawa to różne błędy z epoki (np. Ľle zapisane nazwiska panieńskie). Szczególnie w I połowie XIX wieku, gdy większo¶ć ludzi była niepi¶mienna i nie posiadała żadnych dokumentów, a dane podawano księdzu "na gębę" - prawdopodobnie przez uczestników wydarzenia (¶wiadków ¶lubu czy starostę weselnego, niekoniecznie trzeĽwych). Mog± też być jakie¶ nasze błędy przy przepisywaniu. Starali¶my się zachować jak największ± staranno¶ć, lecz kaligrafia dawnych księży nie zawsze była czytelna. Czę¶ć tych zapisów to straszne "bazgroły", z trudem daj±ce się odcyfrować. Załozieckie księgi ¶lubów były dla nas trudnym wyzwaniem, nie tylko ze względu na duż± ilo¶ć materiału do obróbki. W przeciwieństwie do wiosek, w miasteczku była większa rotacja ludno¶ci. Na kartach ksi±g ko¶cielnych jest wiele obcych nazwisk, nie występuj±cych w okolicach Załoziec - np. żołnierzy, pracowników różnych urzędów. Często tylko jeden raz, bo zapewne niedługo po ¶lubie opu¶cili miasteczko. W takim wypadku nie było już materiału porównawczego (na przykład chrztów ich dzieci), gdzie można by było upewnić się co do pisowni mniej czytelnych nazwisk za¶lubionych, lub nazwisk panieńskich ich matek. Na to już nic niestety nie można poradzić.

Na życzenie Czytelników możemy podać pełne wypisy dla jaki¶ interesuj±cych Was osób, czyli resztę informacji z ksi±g metrykalnych (daty dzienne ¶lubów, dane ¶wiadków, nazwisko księdza itp.). Prosimy w tym wypadku o założenie w±tku na naszym forum. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020