dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5932102 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 

Wiejskie szkoły i nauczyciele z Reniowa w latach 1826-1939.


W tym artykule gromadzimy dane o wiejskich nauczycielach i szkołach w Reniowie w latach 1826-1939. Stosunkowo liczne są źródła z czasów austriackich, więc tu nasze dane są dokładniejsze. Możecie także zobaczyć, jak na przestrzeni lat zmieniała się nazwa szkoły. Niestety, jak na razie mamy bardzo mało takich danych dla okresu przedwojennego. Jeśli pojawią się kolejne źródła, ten artykuł zostanie uaktualniony. Ale, jak we wszystkich kilkunastu artykułach o wiejskich szkołach, prosimy też o pomoc naszych Czytelników.

Jeśli macie w domu jakieś stare, przedwojenne świadectwa z tej miejscowości, prosimy o spisanie z nich nazwisk nauczycieli i dat i przesłanie tych danych administratorom strony, lub dopisanie pod tym artykułem jako komentarza. Na przedwojennych świadectwach były z reguły dwa podpisy: nauczyciela opiekuna/wychowawcy klasy i kierownika szkoły (często tej samej osoby). Prosimy o te nazwiska wraz z adnotacją, jaki to był rok szkolny, dla dokładniejszego wydatowania czasu pracy tych nauczycieli w Reniowie.

(Uaktualnione lipiec 2012)
WIEJSCY NAUCZYCIELE ZE SZKOŁY W RENIOWIE

(pogrubioną czcionką wyróżniono nauczycieli z lat międzywojennych)

NAUCZYCIEL:

POTWIERDZONE LATA PRACY:

UWAGI:

Chodorowski Sozant

1892-1898

Dąbrowicki Julian

1878

Degonty Jan

1857-1859, 1863-1866

Dumówna Bronisława

1899-1909

Jakimów Antoni

1875

Jaworski Sylwester

1876-1877

Kalinowska Anna

1924

Krupicki Michał

1886

Kujbida Jozafat

1881-1885, 1887

w roku 1892 był już nauczycielem w Rażniowie

Michalewski Karol

1879-1880

Osiadacz Antoni

1888

Pietrasiewicz Leon

1861-1862

Sandy Jędrzej

1870-1872

Semeniuk Piotr

1873

Szaszkiewicz Dyonizy

1868-1869

Wiączkowska Julia

1911-1912

Wiączkowski Stanisław

1911-1913

Właseńko Piotr

1874

Zarudzki Michał, ksiądz

1826

grecko-katolicka szkółka parafialna

ODSZUKANE W STARYCH ŹRÓDŁACH WIADOMOŚCI O SZKOŁACH W RENIOWIE


ZA CZASÓW AUSTRIACKICH:

1820 i wcześniejsze
nie występuje

1826 (1)
szkoła parafialna (greckokatolicka)
prowizoryczny nauczyciel: Michał Zarudzki, administrator

W późniejszych schematyzmach 1828-1854 brak już wzmianek o greckokatolickich szkołach parafialnych - być może niektóre wciąż istniały, ale nie wiadomo do kiedy. W schematyzmach z lat 1856-1862 znów są wymienione te szkoły, lecz w obrębie załozieckiego okręgu szkolnego już tylko dwie - w Załoźcach Nowych i w Reniowie.

1832 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (2)
W Reniowie była greckokatolicka szkoła parafialna.

1851 (3)
Rok założenia szkoły filialnej w Reniowie.

1856 (4)
szkoła parafialna (greckokatolicka)
informacja, że w załozieckim okręgu szkolnym były 2 greckokatolickie szkoły parafialne z ogólną liczbą 61 uczniów. Nazwy miejscowości nie wymienione, prawdopodobnie Załoźce Nowe i Reniów.

1857 (5)
szkoła parafialna (greckokatolicka)
nauczyciel: Dekonty Jan
Liczba uczęszczających: 22 na 81 obowiązanych

1859 (6)
szkoła parafialna (greckokatolicka)
nauczyciel: Degonty Jan
Liczba uczęszczających: 33 na 64 obowiązanych

1861 (7)
szkoła parafialna (greckokatolicka)
nauczyciel: Pietrasiewicz Leon
liczba uczniów: 31 (na 89 obowiązanych)

1862 (8)
szkoła parafialna (greckokatolicka)
nauczyciel: Pietrasiewicz Leon
liczba uczniów: 32

1863 (9)
szkoła parafialna (greckokatolicka)
nauczyciel: Degonty Jan
liczba uczniów: 35

1864 (10)
szkoła parafialna (greckokatolicka)
nauczyciel: Degonty Jan
liczba uczniów: 21

1865 (11)
szkoła parafialna (greckokatolicka)
nauczyciel: Degonty Jan
liczba uczniów: 30

1866 (12)
szkoła parafialna (greckokatolicka)
nauczyciel: Degonty Jan
liczba uczniów: 27

1868 (13)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Szaszkiewicz Dyonizy
liczba uczniów: 30

1869 (14)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Szaszkiewicz Dyonizy

1870 (15)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Sandy Jędrzej

1871 (16)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Sandy Jędrzej

1872 (17)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Sandy Jędrzej

1873 (18)
szkoła ludowa trywialna
nauczyciel: Semeniuk Piotr

1874 (19)
szkoła parafialna
nauczyciel: Właseńko Piotr

1874
Na podstawie orzeczeń Wyższej Rady szkolnej krajowej co do zreorganizowanych szkół Rada szkolna okręgowa w Złoczowie 31 sierpnia 1874 r. rozpisała konkurs na posady nauczycielskie w różnych szkołach w powiatach złoczowskim, brodzkim i kamioneckim
Na tej liście była też szkoła filialna w Reniowie, z płacą 250 złotych reńskich rocznie, posadę prezentuje (czyli wypłaca pensję i prowadzi nadzór) Rada szkolna miejscowa.
(inserat w piśmie "Szkoła. Tygodnik pedagogiczny." nr 37 z 10 września 1874).

1875 (20)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Jakimów Antoni

1876 (21)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Jaworski Sylwester

1877 (22)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Jaworski Sylwester

1878 (23)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Dąbrowicki Julian

1879 (24)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Michalewski Karol

1880 (25)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Michalewski Karol

1880-1881
W szkole filialnej w Reniowie wciąż nie było etatowego nauczyciela. Szkoła znajdowała się na listach konkursów na posady nauczycielskie w różnych szkołach w powiatach złoczowskim i brodzkim, rozpisanych przez Radę szkolną okręgową w Złoczowie 24 sierpnia 1880 r. i 18 listopada 1881 r.
Oferowana płaca - 250 złotych reńskich rocznie.
(inseraty w piśmie "Szkoła. Tygodnik pedagogiczny." nr 38 z 18 września 1880 i nr 49 z 3 grudnia 1881).

1881 (26)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kujbida Jozafat

1882 (27)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kujbida Jozafat

1883 (28)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kujbida Jozafat

1883
W celu stałego obsadzenia posad nauczycielskich w okręgu szkolnym Złoczowskim, Rada szkolna okręgowa w Złoczowie 8 stycznia 1883 r. rozpisała konkurs na posady w różnych szkołach w powiatach złoczowskim i brodzkim (inserat w piśmie "Szkoła. Tygodnik pedagogiczny." nr 3 z 20 stycznia 1883).

Na tej liście była też szkoła filialna w Reniowie, z płacą 250 złotych reńskich rocznie.

1884 (29)
szkoła ludowa filialna (męska)
nauczyciel: Kujbida Jozafat

Dodatkowe informacje ze statystyk złoczowskiego okręgu szkolnego: (3)
Szkoła filialna, założona w r. 1851, do której na 95 uzdolnionych uczęszcza 52 dzieci, pielęgnuje na ogrodzie szkolnym o powierzchni 57,5 ara szkółkę drzew owocowych. Język wykładowy polski.

1885 (30)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Kujbida Jozafat

1886 (31)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Krupicki Michał

1886
W celu stałego obsadzenia posad nauczycielskich w okręgu szkolnym Złoczowskim, Rada szkolna okręgowa w Złoczowie 30 lipca 1886 r. rozpisała konkurs na posady w różnych szkołach w powiatach złoczowskim i brodzkim (inserat w piśmie "Szkoła. Tygodnik pedagogiczny." nr 33 z 14 sierpnia 1886).
Na tej liście znów była szkoła filialna w Reniowie, z płacą 250 złotych reńskich rocznie.

1887 (32)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Kujbida Jozafat

1888 (33)
szkoła ludowa filialna
nauczyciel: Osiadacz Antoni

13 września 1889 c.k. Rada szkolna okręgowa w Brodach ogłosiła konkurs celem stałego obsadzenia posad nauczycielskich.
Między innymi:
- szkoła filialna w Reniowie z płacą 240 zł. i 2 kopami okłotów wartości 10 zł. oraz wolnym pomieszczeniem
(Gazeta Lwowska. Rok 87. Nr. 259. Sobota, 13. Listopada 1897)

Między rokiem 1890 a 1892 zmiana ze szkoły filialnej męskiej na szkołę 1-klasową mieszaną.

1892 (34)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Chodorowski Sozant

Dodatkowe informacje z książki o c.k. seminariach nauczycielskich:(35)
Chodorowski Sozont, ur. Iwańczany, w roku 1880 ukończył c.k. seminarium nauczycielskie męskie w Tarnopolu i złożył egzamin dojrzałości.

1894 (36)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Chodorowski Sozant

1896 (37)
szkoła ludowa jednoklasowa
nauczyciel: Chodorowski Sozant

1897 (38)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Chodorowski Sozant

1898 (39)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Chodorowski Sozant

1899 (40)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Dumówna Bronisława, tymczasowa

1900 (41)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Dumówna Bronisława, tymczasowa

1901 (42)
szkoła etatowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Dumówna Bronisława, tymczasowa

1903 (43)
szkoła etatowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Dumówna Bronisława, tymczasowa

1904 (44)
szkoła etatowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Dumówna Bronisława, tymczasowa

1905 (45)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Dumówna Bronisława

1906 (46)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczycielka: Dumówna Bronisława

1907 (47)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczycielka: Dumówna Bronisława

1908 (48)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczycielka: Dumówna Bronisława

1909 (49)
szkoła etatowa mieszana jednoklasowa
nauczycielka: Dumówna Bronisława

1910 ze schematyzmu duchowieństwa grecko-katolickiego archidiecezji lwowskiej (50)
W Reniowie była szkoła 1-klasowa z językiem wykładowym ruskim. Liczba dzieci obrządku grecko-katolickiego niestety podana łącznie dla Załoziec Starych i Reniowa (117).

1910 ze sprawozdania z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1910 (51)
W wypożyczalni i czytelni Towarzystwa Szkoły Ludowej w Reniowie znajdowało się 86 książek i 2 tytuły prenumerowanych czasopism.

1911 (52)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Wiączkowski Stanisław, prowizoryczny

1912 (53)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Wiączkowski Stanisław
nauczycielka: Wiączkowska Julia, tymczasowa

1913 (54)
szkoła ludowa 1-klasowa (mieszana)
nauczyciel: Wiączkowski Stanisław
nauczycielka: Wiączkowska Julia, tymczasowa


LATA MIĘDZYWOJENNE:

1924 (55)
szkoła powszechna publiczna 1-klasowa
budynek najęty, o 1 sali szkolnej
język wykładowy: polski
Przy szkole znajduje się grunt orny (2 morgi) dla kierownika szkoły, nie ma osobnego mieszkania.

nauczycielka:
Kalinowska Anna
ur. 1898
wyznanie: rzymskokatolickie
narodowość: polska
stan cywilny: zamężna
nauczycielka od 15(?).10.1922
charakter służby: kierowniczka szkoły
kwalifikacja zawodowa: egzamin dojrzałości
WYKORZYSTANE ŹRÓDŁA:

(1) Schematismus des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1826. Lemberg, gedruckt bey Peter Piller.

(2) Schematismus universi venerabilis cleri Archidioeceseos Metropolitanae graeco catholicae Leopoliensis pro Anno Domini 1832. Leopoli. Impressum in typographia Petri Piller.

(3) Rys geograficzno - statystyczny złoczowskiego okręgu szkolnego wraz z dokładnym opisem poszczególnych miejscowości obu powiatów (złoczowski i brodzki). Opracował Bronisław Sokalski. Nakładem Towarzystwa pedagogicznego oddziału złoczowskiego. Złoczów 1885.

(4) Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1856. Lemberg, aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(5) Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1857. Lemberg, aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(6) Handbuch des Lemberger Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1859. Lemberg, aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(7) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1861. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(8) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1862. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(9) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1863. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial - Staats - Druckerei.

(10) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1864. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial - Staats - Druckerei.

(11) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1865. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial - Staats - Druckerei.

(12) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1866. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(13) Handbuch des Statthalterei-Gebietes in Galizien für das Jahr 1868. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(14) Galizisches Provinzial-Handbuch für das Jahr 1869. Lemberg. Aus der k. k. galiz. Aerarial-Staats-Druckerei.

(15) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1870. Lwów. Z c. k. galicyjskiej drukarni rządowej. 1870.

(16) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1871. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1871.

(17) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1872. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1872.

(18) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1873. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1873.

(19) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1874. Lwów. Z drukarni E. Winiarza. 1874.

(20) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1875. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1875.

(21) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1876. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1876.

(22) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1877. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1877.

(23) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1878. Lwów. Z drukarni A. J. O. Rogosza. 1878.

(24) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1879. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1879.

(25) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1880. Lwów. Z drukarni "Dziennika Polskiego". 1880.

(26) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1881. Lwów. Nakładem galic. c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1881.

(27) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1882. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1882.

(28) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1883. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1883.

(29) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1884. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego. 1884.

(30) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1885. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. 1885.

(31) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1886. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1886.

(32) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1887. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1887.

(33) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1888. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1888.

(34) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1892. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1892.

(35) C. k. seminarya nauczycielskie męskie i żeńskie Królestwa Galicyi i Wielkiego Księstwa Krakowskiego w okresie 1871-1896. Pamiętnik, wydany z powodu ćwierćwiekowego jubileuszu galicyjskich seminaryów nauczycielskich, obchodzonego we Lwowie w dniach 19, 20 i 21 listopada 1896 r. We Lwowie. Nakładem Dyrekcyj c. k. seminaryów nauczycielskich galicyjskich. Z drukarni W. A. Szyjkowskiego. 1897.

(36) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1894. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1894.

(37) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1896. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego (Zarządca Wł. J. Weber). 1896.

(38) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1897. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1897.

(39) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1898. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1898.

(40) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1899. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1899.

(41) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1900. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1900.

(42) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1901. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1901.

(43) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1903. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca Wł. J. Weber. 1903.

(44) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1904. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1904.

(45) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1905. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1905.

(46) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1906. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1906.

(47) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1907. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1907.

(48) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1908. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1908.

(49) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1909. Lwów. Nakładem c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1909.

(50) Шематизмъ всего клира греко-католицкои митополичои архіепархіи львовскои на рокъ 1910. Рочникъ 66. Лвов. Накладомъ архіепархіяльного клира. 1910.

(51) Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej za rok 1910. Kraków 1911. Nakładem Towarzystwa Szkoły Ludowej.

(52) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1911. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1911.

(53) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1912. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1912.

(54) Szematyzm królestwa Galicyi i Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1913. Lwów. Nakładem Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Z drukarni Władysława Łozińskiego - Zarządca J. Niedopad. 1913.

(55) Spis nauczycieli publicznych szkół powszechnych i państwowych seminarjów nauczycielskich oraz spis szkół w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Opracował Seweryn Lehnert. Lwów 1924. Nakładem Wydawnictwa Książek Szkolnych w Kuratorjum okręgu szkolnego lwowskiego. Odbito w drukarni Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich pod zarządem Józefa Zielińskiego. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020