dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Strona główna ˇ Artykuły ˇ Galeria zdjęć ˇ Forum strony Olejów ˇ Szukaj na stronie Olejów ˇ Multimedia
 
isa, dnd.rpg.info.pl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Nawigacja
Strona główna
  Strona główna
  Mapa serwisu

Olejów na Podolu
  Artykuły wg kategorii
  Wszystkie artykuły
  Galeria zdjęć
  Pokaz slajdów
  Panoramy Olejowa 1
  Panoramy Olejowa 2
  Panoramy inne
  Stare mapy
  Stare pocztówki Olejów
  Stare pocztówki Załoźce
  Stare pocztówki inne
  Stare stemple 1
  Stare stemple 2
  Multimedia
  Słownik gwary kresowej
  Uzupełnienia do słownika
  Praktyczne porady1
  Praktyczne porady2
  Archiwum newsów
  English
  Français

Spisy mieszkańców
  Olejów
  Trościaniec Wielki
  Bzowica
  Białokiernica
  Ratyszcze
  Reniów
  Ze starych ksiąg

Literatura
  Książki papierowe
  Książki z internetu
  Czasopisma z internetu

Szukaj
  Szukaj na stronie Olejów

Forum
  Forum strony Olejów

Linki
  Strony o Kresach
  Inne przydatne miejsca
  Biblioteki cyfrowe
  Varia
  Nowe odkrycia z internetu

Poszukujemy
  Książki

Kontakt
  Kontakt z autorami strony

 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Olejów na Podolu
Aktualnie na stronie:
Artykułów:1281
Zdjęć w galerii:1876

Artykuły z naszej strony
były czytane
5931952 razy!
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dzielna austriacka piechota w ataku na Moskali.

Dzielna austriacka piechota w ataku na Moskali.
Obrazek propagandowy z "Kalendarza Wojskowego na rok 1917"
Ze zbiorów administratorów strony "Olejów na Podolu"
(kliknij żeby obejrzeć)

Żołnierze Wielkiej Wojny z okolic Olejowa i Załoziec


Polegli, ranni i wzięci do niewoli żołnierze armii austriackiej


Na stronach Biblioteki Cyfrowej Małopolskiego Towarzystwa Genealogicznego http://www.mtg-malopolska.org.pl/bibliotekacyfrowa.html są dostępne listy strat armii austro-węgierskiej z początku I wojny światowej ("Verlustliste").

Mają one postać zeszytów - kolejne numery tych list były publikowane praktycznie codziennie przez austriackie Ministerstwo Wojny. Zawierają dane o poległych, rannych i wziętych do niewoli c.k. żołnierzach. Gromadzone w miarę napływu informacji od jednostek wojskowych, czasem zawierające uzupełnienia / sprostowania do poprzednich list.

Dla nas jest to ciekawe źródło, bo możemy tam znaleźć trochę informacji o mieszkańcach okolic Olejowa i Załoziec. Oprócz ich wojennych losów - czasem także daty urodzenia. Oczywiście nie obejmuje to wszystkich żołnierzy I wojny światowej z tamtych stron. Jedynie tych, którzy znaleźli się na listach strat - czyli zostali ranni, wzięci do niewoli lub zabici.

Zestawione w niniejszym artykule nazwiska pochodzą z kolejnych "Verlustliste" od numeru 26 (z 14.10.1914) do numeru 168 (z 28.04.1915). Czyli obejmują jedynie wycinek czasu, a dokładnie pierwsze pół roku I wojny światowej. Pomimo kwietniowej daty publikacji ostatniej dostępnej listy (nr 168) najmłodsze dane pochodzą z połowy lutego 1915 r. Można więc przyjąć, że w początkach 1915 roku takie informacje na listach ukazywały się z co najmniej dwumiesięcznym opóźnieniem. Jeśli pojawią się skany kolejnych list strat, ten artykuł zostanie uzupełniony.

Do jakich jednostek trafiali mieszkańcy okolic Olejowa i Załoziec?

Na początku wojny lepszy materiał ludzki, więc ludzi młodszych i/lub zdrowszych wcielano do 80. Pułku Piechoty (k. u. k. 80. Infanterieregiment). Ludzi trochę starszych, lub gorsze kategorie zdrowotne do 35. Pułku Piechoty Obrony Krajowej (35. Landwehrinfanterieregiment) w Złoczowie. Niektórzy młodzi ludzie służyli także w 13. Pułku Ułanów (13. Ulanenregiment) i 32. Pułku Artylerii Polowej (32. Feldkanonenregiment). Dla reszty - czyli poborowych najstarszych wiekiem i słabego zdrowia - zostawały formacje pospolitego ruszenia (Landsturm). Niekiedy tych "pospolitaków" przydzielano do żandarmerii, jako tzw. asystę. Pełnili służbę wartowniczą przy jakiś mniej "strategicznych" mostkach i skrzyżowaniach dróg, lub odprowadzali grupy poborowych - czasem odpędzając płaczące kobiety. Wielu z tych żandarmów, rozproszonych po wiejskich posterunkach, zagarnęli Moskale w czasie inwazji w sierpniu 1914 roku. Z naszej listy byli wśród nich Dymitr Łokieć z Trościańca Wielkiego, należący do asysty żandarmerii w Załoźcach i dwaj mieszkańcy Czystopadów i Ratyszcza, pełniący służbę w Markopolu.

Zdarzyło się też - co zobaczycie na poniższej liście - że pojedyncze osoby trafiły do innych pułków, nie złoczowskich. Nie wiadomo, dlaczego. Być może w czasie formowania uzupełnień (kompanie marszowe pułków) w ośrodkach szkoleniowych niektóre oddziały nie miały pełnej obsady i luki te zapełniano pojedynczymi żołnierzami z innych okolic.

Co zawierają takie listy strat?

Pełny zestaw danych to nazwisko i imię, stopień wojskowy, jednostka wojskowa, pododdział, kraj, powiat, miejscowość, rok urodzenia, wreszcie wiadomość o losie żołnierza - zabity, ranny, w niewoli. Czasem jeszcze dodatkowe informacje - np. przy zabitych data śmierci, czy przy wziętych do niewoli nazwa miejscowości w Rosji lub Serbii, do których trafili jako jeńcy. Te ostatnie były podawane w formie uzupełnień do poprzednich list, po kilku miesiącach, zapewne w miarę napływu danych od Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Więc mnóstwo użytecznych informacji. Niestety, w praktyce nie zawsze tak było. Bardzo smutne, że np. przy pułkach wschodniogalicyjskich często te wiadomości są niekompletne. Przy wielu żołnierzach brakuje nazw miejscowości z których pochodzili. A widać tam czasem znajome nazwiska. Część dołączyliśmy jako osobną kategorię na samym końcu niniejszego artykułu.

Odnalezieni na listach strat żołnierze z okolic Olejowa i Załoziec są umieszczeni według miejscowości. Imiona podajemy w wersji oryginalnej, czyli w większości po niemiecku.


Austriackie odznaki patriotyczne z czasów I wojny światowej.

Austriackie odznaki patriotyczne z czasów I wojny światowej.
Ranny żołnierz z żoną i dzieckiem. Ranny poruszający się o kulach.
Z kolekcji Roberta Adamowicza ze Szczecina, za jego uprzejmą zgodą.
(kliknij żeby obejrzeć)OLEJÓW:


1. Derech Stefan, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 16. kompania, ur. 1894, ranny. Lista strat nr 111 z 23.01.1915.

2. Diaków Daniel, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), ur. 1884, w niewoli (Bijsk, gubernia Tomsk, Rosja). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.

3. Diłaj Alexander, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 2. kompania, ur. 1889, w niewoli (Tschembar, gubernia Pensa, Rosja). Lista strat nr 156 z 8.04.1915.

4. Drozdowski Josef, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, ur. 1890, poległy (23.11.1914). Lista strat nr 130 z 20.02.1915.

5. Ilków Andreas, Korporal (kapral), Landsturminfanterieregiment Nr 21 (21. pułk piechoty pospolitego ruszenia), 1. Batalion etapowy, ranny. Lista strat nr 136 z 3.03.1915.

6. Kowal Josef, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania, ur. 1893, w niewoli. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

7. Lewandowski Nikolaus, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania, ur. 1880, poległy (18-20.12.1914). Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

8. Łokiec Ilko, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 14. kompania, ur. 1890, ranny. Lista strat nr 21 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

9. Masztalerz Josef, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 9. kompania, ur. 1892, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

10. Radom Peter, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 6. kompania, ur. 1893, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

11. Skorobohaty Josef, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), ur. 1880, w niewoli (Slobodsk, gubernia Wiatka, Rosja). Lista strat nr 98 z 10.01.1915.

12. Skorobohaty Stefan (oryg. "Skorobowaty"), Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 1. kompania, ur. 1872, w niewoli. Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

13. Szeremeta Leon, Korporal (kapral), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania,ur. 1887, ranny. Lista strat nr 21 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

14. Zubczewski Zygmunt, Zugsführer (plutonowy), Landsturminfanterieregiment Nr 16 (16. pułk piechoty pospolitego ruszenia), ur. 1877, ranny. Lista strat nr 31 z 20.10.1914.BIAŁOKIERNICA:


1. Bereza Maksym, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania, ranny. Lista strat nr 138 z 8.03.1915.

2. Hajduk Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, ur. 1885, ranny. Lista strat nr 21 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

3. Hajduk Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, ur. 1885, ranny. Lista strat nr 130 z 20.02.1915. (zapewne osoba j.w. - drugi raz ranny?)

4. Luciów Peter (oryg. "Luciw"), Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 1. kompania, ur. 1881, w niewoli. Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

5. Morawski Basilius, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 14. kompania, ur. 1890, ranny. Lista strat nr 130 z 20.02.1915.

6. Olender Wawrzyniec, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 9. kompania, ur. 1888, w niewoli (Bijsk, gubernia Tomsk, Rosja). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.

7. Sokołowski Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 6. kompania, ur. 1888, w niewoli (Bijsk, gubernia Tomsk, Rosja). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.

8. Szynkarz Paul, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 6. kompania, ur. 1881, poległy (10.01.1915). Lista strat nr 126 z 15.02.1915.

9. Szynkarz Peter, Reserve Ulane (ułan rezerwy), Landwehrulanenregiment Nr 1 (1. pułk ułanów obrony krajowej), kadra zapasowa, ur. 1887, w niewoli (Rosja). Lista strat nr 160 z 14.04.1915.BZOWICA:


1. Dajczak Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ur. 1893, ranny. Lista strat nr 130 z 20.02.1915.

2. Kotowicz Kasimir, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 6. kompania, ur. 1890, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

3. Stachów Elias, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 6. kompania, ur. 1893, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.TROŚCIANIEC WIELKI:


1. Bolak Jazko, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 3. kompania, ur. 1873, poległy (26.10-22.11.1914). Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

2. Czaharyn Sawa, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), ur. 1877, w niewoli (Slobodsk, gubernia Wiatka, Rosja). Lista strat nr 98 z 10.01.1915.

3. Kusiak Johann, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista),Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 1. kompania, ur. 1882, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

4. Łokieć Demeter (oryg. "Łokot"), Infanterist (szeregowy), Landsturm Bezirk Kommando Nr 35 (LIR Nr 35) (35. Powiatowe dowództwo pospolitego ruszenia - na stanie 35 pp. obrony krajowej), asystencja żandarmerii Załoźce, ur. 1872, w niewoli (Tschembar, gubernia Pensa, Rosja). Lista strat nr 125 z 13.02.1915.

5. Półtorak Maryan, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 7. kompania, ur. 1890, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

6. Wodecki, (imię nie podane) /oryg. "Modecki"/, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 57 (57. pułk piechoty), 16. kompania, ranny (23.10-5.11.1914). Lista strat nr 117 z 30.01.1915.

7. Żmudź Josef syn Jana, Pionier (saper), Landwehrinfanterieregiment Nr 18 (18. pułk piechoty obrony krajowej), sztab pułku, ur. 1892, w niewoli. Lista strat nr 51 - uzupełnienie, przy liście strat nr 131 z 22.02.1915.HUKAŁOWCE:


1. Diaków Theodor, Reserve Patrolführer. Tit. Unterjäger (starszy strzelec rezerwy, tytularny kapral), Feldjägerbataillon Nr 30 (30. batalion strzelców pieszych), 2. kompania, ur. 1893, ranny. Lista strat nr 129 z 18.02.1914.

2. Górski Michael, syn Grzegorza, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 2. kompania marszowa, ur. 1883, ranny. Lista strat nr 73 z 14.12.1914.

3. Kosar Marek, Ulane (ułan), Ulanenregiment Nr 13 (13. pułk ułanów), 1. szwadron, ur. 1890, w niewoli (Simbirsk, Rosja). Lista strat nr 138 z 8.03.1915.

4. Perejmybida Johann, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania marszowa, ur. 1879, w niewoli. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

5. Procyk Johann, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 4. kompania, ur. 1888, w niewoli (Barnaul, Rosja). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.

6. Procyk Michael, Infanterist Tit. Gefreiter (szeregowy, tytularny starszy szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 6. kompania, ur. 1884, w niewoli (Tschembar, gubernia Pensa, Rosja). Lista strat nr 156 z 8.04.1915.

7. Turecki Michael, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ur. 1886, ranny. Lista strat nr 130 z 20.02.1915.ZAŁOŹCE:


1. Bezpalko Basil, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 6. kompania, ur. 1888, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

2. Kałtun Stefan, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 1. kompania marszowa, ur. 1882, w niewoli (Serdobsk, gubernia Saratow, Rosja). Lista strat nr 129 z 18.02.1914.

3. Kilm Michael, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 2. kompania marszowa, ur. 1885, w niewoli. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

4. Kowalski Michael, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 3. kompania zapasowa, ur. 1884, w niewoli (Serdobsk, gubernia Saratow, Rosja). Lista strat nr 91 z 4.01.1915.

5. Kozak Basilius, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, ur. 1891, ranny. Lista strat nr 21 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

6. Krywyj Michael, Reserve Sappeur (saper rezerwy), Sappeurbataillon Nr 3. (3. batalion saperów), 4. kompania, ur. 1882, ranny. Lista strat nr 154 z 2.04.1915.

7. Lewicki Andreas, Zugsführer (plutonowy), Ulanenregiment Nr 13 (13. pułk ułanów), 3. szwadron, ur. 1890, w niewoli (Serdobsk, gubernia Saratow, Rosja). Lista strat nr 91 z 4.01.1915.

8. Lewicki Wladimir, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 6. kompania, ur. 1882, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

9. Makar Thomas, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 9. kompania, ur. 1884, w niewoli (Serdobsk, gubernia Saratow, Rosja). Lista strat nr 129 z 18.02.1914.

10. Mowczan Basylius, Gefreiter Tit. Korporal (starszy szeregowy, tytularny kapral), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania marszowa, ur. 1883, w niewoli. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

11. Myszka Josef, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 14. kompania, ur. 1894, ranny. Lista strat nr 130 z 20.02.1915.

12. Pytlar Wasyl, Zugsführer (plutonowy), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), 1. kompania marszowa, ur. 1877, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

13. Rechtschaffer recte Grünseid Uscher, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania marszowa, ur. 1885, w niewoli (Rosja). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.

14. Romanków Andreas, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ur. 1888, ranny. Lista strat nr 111 z 23.01.1915.

15. Rudakiewicz Nikolaus, Offiziersdiener (ordynans), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 1. kompania, ur. 1889, w niewoli. Lista strat nr 162 z 16.04.1915.

16. Stajkiewicz Gustav, - (stopień nie podany), - (jednostka nie podana), w niewoli (Kainsk, gubernia Tomsk, Rosja). Lista strat nr 159 z 13.04.1915.

17. Topornicki Jakob, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 1. kompania, ur. 1876, w niewoli. Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

18. Weismann rekte Spindel Salamon, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 1. kompania, ur. 1886, w niewoli. Lista strat nr 162 z 16.04.1915.

19. Wołowicz Gregor, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 3. kompania marszowa, ur. 1891, w niewoli. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.ŁOPUSZANY:


1. Buczak Joachim, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 3. kompania, ur. 1884, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

2. Hrusza Elias, Gefreiter (starszy szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 3. kompania zapasowa, ur. 1891, w niewoli (Tschembar, gubernia Pensa, Rosja). Lista strat nr 156 z 8.04.1915.

3. Kyrycz Michael, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania marszowa, ur. 1892, w niewoli. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

4. Lisowicz Filip, Gefreiter (starszy szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 1. kompania, ur. 1883, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.HARBUZÓW:


1. Blaszko Peter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 16. kompania, ur. 1894, ranny. Lista strat nr 111 z 23.01.1915.

2. Brodkowski Nikolaus, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 98 (98. pułk piechoty), 7. kompania, ur. 1888, w niewoli (Rosja). Lista strat nr 115 z 27.01.1915.

3. Kowal false Melnyk Zacharius, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, ur. 1893, w niewoli (Bilac, Serbia). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.HNIDAWA:


1. Beńkowski Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, ur. 1890, ranny. Lista strat nr 21 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

2. Duma Wasil, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 1. kompania, ur. 1888, w niewoli. Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

3. Grela Johann, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 1. kompania, ur. 1875, w niewoli. Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

4. Kałuszka Basilius, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ur. 1892, ranny. Lista strat nr 21 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

5. Orsiak Josef, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 45 (45. pułk piechoty), 15. kompania, ur. 1891, ranny, w niewoli. Lista strat nr 162 z 16.04.1915.

6. Tymrakiewicz Dionisius, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 3. kompania, ur. 1889, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.RATYSZCZE:


1. Krupnicki Josef, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 2. kompania, ur. 1888, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

2. Lukasiewicz Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, ur. 1888, ranny. Lista strat nr 12 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

3. Rozmys Gregor, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), LandGendKmdo Nr. 5 (5. krajowe dowództwo żandarmerii), posterunek żandarmerii Markopol, ur. 1877, poległy (12-15.08.1914). Lista strat nr 103 z 15.01.1915.CZYSTOPADY:


1. Bogucki Michael, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia), 1. kompania, ur. 1879, w niewoli. Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

2. Bukalo Semen, Infanterist (szeregowy),Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia), 1. kompania, ur. 1872, w niewoli. Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

3. Kril Teodor, Ulane (ułan), Landsturm Bezirk Kommando Nr 35 (UR Nr 13) (35. Powiatowe dowództwo pospolitego ruszenia - na stanie 13 p. ułanów), asystencja żandarmerii Markopol, ur. 1872, w niewoli (Tschembar, gubernia Pensa, Rosja). Lista strat nr 125 z 13.02.1915.

4. Swystak Joachim, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), ur. 1877, w niewoli (Slobodsk, gubernia Wiatka, Rosja). Lista strat nr 98 z 10.01.1915.BIAŁOGŁOWY:


1. Berezowski Andreas, Korporal (kapral), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), sztab, ur. 1888, w niewoli. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

2. Kuzma Semen, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia), 3. kompania, ur. 1891, poległy (listopad 1914). Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

3. Lukyinski Nikolaus, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, ur. 1890, w niewoli (Omsk, Rosja). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.

4. Parij Jakim, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 5. kompania, ur. 1893, w niewoli. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

5. Procyk Simeon, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 15. kompania, ur. 1892, poległy (29.11.1914). Lista strat nr 130 z 20.02.1915.

6. Rusinowski Anton, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 7. kompania, ur. 1893, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

7. Rusianowski Peter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania marszowa, ur. 1893, w niewoli. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

8. Rusinowski Peter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, ur. 1893, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

9. Sikora Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania, ur. 1892, poległy (10.12.1914). Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

10. Szeremeta Demeter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ur. 1888, ranny. Lista strat nr 111 z 23.01.1915.

11. Zahorodny Semen, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landsturm Bezirk Kommando Nr 35 (IR Nr 80) (35. Powiatowe dowództwo pospolitego ruszenia - na stanie 80 pp.), ur. 1875, w niewoli (Tschembar, gubernia Pensa, Rosja). Lista strat nr 125 z 13.02.1915.NETERPIŃCE:


1. Chrystymicz Stefan, Ulane (ułan), Ulanenregiment Nr 13 (13. pułk ułanów), 3. szwadron, ur. 1892, w niewoli (Serdobsk, gubernia Saratow, Rosja). Lista strat nr 91 z 4.01.1915.

2. Drozd Timotheus, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 7. kompania, ur. 1891, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

3. Taras Cyril, Ersatzreservist Kanonier (zapasowy rezerwista kanonier), Feldkanonenregiment Nr 32 (32. pułk artylerii polowej), rezerwowa bateria armat, ur. 1883, poległy. Lista strat nr 23 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.RENIÓW:


1. Berkieta Peter, Offiziersdiener (ordynans), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 3. kompania, ur. 1889, ranny. Lista strat nr 7 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

2. Dubyna Gregor, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 3. kompania, ur. 1878, poległy (listopad 1914). Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

3. Dziul Nikolaus, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 1. kompania, ur. 1887, w niewoli. Lista strat nr 162 z 16.04.1915.

4. Kiecko Michael, Korporal (kapral), Ulanenregiment Nr 13 (13. pułk ułanów), 4. szwadron, ur. 1890, w niewoli (Elabuga, gubernia Kasan, Rosja). Lista strat nr 91 z 4.01.1915.

5. Luciow Ludwig, Vormeister (bombardier), Feldkanonenregiment Nr 32 (32. pułk artylerii polowej), 4. bateria, ur. 1888, poległy. Lista strat nr 39 z 29.10.1914.

6. Żak Anton, Tragtierführer (przewodnik zwierząt jucznych), Landwehrinfanterieregiment Nr 22 (22. pułk piechoty obrony krajowej), 1. oddział karabinów maszynowych, ur. 1890, ranny. Lista strat nr 62 z 18.11.1914.BEREMOWCE:


1. Jarkim Leon, Gefreiter (starszy szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 16. kompania, ur. 1890, ranny. Lista strat nr 130 z 20.02.1915.

2. Melnyczajko Julian, Ulane (ułan), Ulanenregiment Nr 13 (13. pułk ułanów), 2. szwadron, ur. 1890, w niewoli (Slobodsk, gubernia Wiatka, Rosja). Lista strat nr 91 z 4.01.1915.

3. Myć Josef, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ur. 1893, ranny. Lista strat nr 130 z 20.02.1915.

4. Olejnik Johann, Gefreiter (starszy szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania, ur. 1882, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

5. Olejnik Stefan, Infanterist (szeregowy), Landsturm Bezirk Kommando Nr 35 (IR Nr 80) (35. Powiatowe dowództwo pospolitego ruszenia - na stanie 80 pp.), ur. 1873, w niewoli (Tschembar, gubernia Pensa, Rosja). Lista strat nr 125 z 13.02.1915.

6. Wolański Johann, Tit. Gefreiter (tytularny starszy szeregowy), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), ur. 1880, w niewoli (Slobodsk, gubernia Wiatka, Rosja). Lista strat nr 98 z 10.01.1915.MANAJÓW:


1. Adamek Basilius, Ulane (ułan), Ulanenregiment Nr 13 (13. pułk ułanów), 2. szwadron, ur. 1891, w niewoli (Ashabad, Rosja). Lista strat nr 129 z 18.02.1914.

2. Andrejowski Basil, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 3. kompania, ur. 1887, poległy (26.10-22.11.1914). Lista strat nr 106 z 18.01.1915.

3. Budnik Semen, Infanterist (szeregowy),Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 1. kompania, ur. 1885, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

4. Budnyk Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 14. kompania, ur. 1891, poległy (3.12.1914). Lista strat nr 130 z 20.02.1915.

5. Hałaj Michael, Infanterist (szeregowy), Landsturminfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty pospolitego ruszenia), ur. 1874, w niewoli (Slobodsk, gubernia Wiatka, Rosja). Lista strat nr 98 z 10.01.1915.

6. Oleksij Demeter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 6. kompania, ur. 1883, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

7. Storożuk Demeter, Gefreiter Tit. Korporal (starszy szeregowy, tytularny kapral), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 13. kompania, ur. 1891, ranny. Lista strat nr 9 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.MONIŁÓWKA:


1. Czaharyn Peter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania, ur. 1887, w niewoli (Tomsk, Rosja). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.

2. Paszczak Michael, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 16. kompania, ur. 1889, ranny. Lista strat nr 21 - uzupełnienie. Uzupełnienia i sprostowania E3. z 28.11.1914.

3. Stefanyszyn Mikołaj, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 11. kompania, ur. 1890, ranny. Lista strat nr 150 z 27.03.1915.

4. Teoniuk Gregor, Infanterist (szeregowy), Landsturmbataillon Nr 229 (229. batalion pospolitego ruszenia). 1. kompania, ur. 1872, ranny. Lista strat nr 106 z 18.01.1915.PEREPELNIKI:


1. Hrycyszyn Kornyło, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 2. kompania, ur. 1886, ranny. Lista strat nr 141 z 13.03.1915.

2. Krawczuk Teodor, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), ur. 1875, w niewoli (Rosja). Lista strat nr 168 z 28.04.1915.MIEJSCOWOŚĆ NIE PODANA:

W przypadku tych żołnierzy nie podano nazw miejscowości, z których pochodzili. Jednak charakterystyczne nazwiska, znane nam z ksiąg kościelnych - w połączeniu z tymi samymi pułkami "złoczowskimi", w których służyli inni mieszkańcy Olejowa, Trościańca Wielkiego i innych wiosek wskazują, że przynajmniej część z nich mogła także pochodzić z miejscowości w okolicach Olejowa i Załoziec.

Bezpalko Stefan, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. Batalion, ranny. Lista strat nr 50 z 9.11.1914.

Bezpałko Bartholomäus, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 5. kompania, poległy (26.10.1914). Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Bil Simeon, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. Batalion, ranny. Lista strat nr 50 z 9.11.1914.

Czajkowski Michael, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, ranny. Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Derech Demeter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania, ranny. Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Drozd Paul, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania, ranny. Lista strat nr 40 z 30.10.1914.

Drozdowski Peter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 12. kompania, poległy. Lista strat nr 40 z 30.10.1914.

Karasiński Paul Julian, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania, ranny. Lista strat nr 40 z 30.10.1914.

Krupnicki Johann, Infanterist (szeregowy), Landwehrinfanterieregiment Nr 35 (35. pułk piechoty obrony krajowej), 4. kompania marszowa, w niewoli. Lista strat nr 166 z 24.04.1915.

Krzywy Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 12. kompania, ranny. Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Krzywy Stanislaus, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. kompania, ranny. Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Kusiak Peter, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 1. kompania, w niewoli. Lista strat nr 162 z 16.04.1915.

Mądrzycki Johann, Ersatzreservist (zapasowy rezerwista), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania, ranny. Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Płoszaj Peter, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 10. kompania, poległy (28.10.1914). Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Półtorak Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 3. kompania, ranny. Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Sąsiadek Johann, Reserve Infanterist Tit. Gefreiter (szeregowy rezerwy, tytularny starszy szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 2. kompania, ranny. Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Sikora Johann, Infanterist (szeregowy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 4. Batalion, ranny. Lista strat nr 50 z 9.11.1914.

Worobiec Stefan, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 10. kompania, poległy (24.10.1914). Lista strat nr 88 z 30.12.1914.

Żytyński Martin, Reserve Infanterist (szeregowy rezerwy), Infanterieregiment Nr 80 (80. pułk piechoty), 11. kompania, ranny. Lista strat nr 88 z 30.12.1914. 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Komentarze
Brak komentarzy.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl

dnd, d&d dungeons and dragons
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
 
isa, dnd.rpg.info.plwotc, ogl


Copyright © Kazimierz Dajczak & Remigiusz Paduch; 2007-2020